Kwartierstaat van Jan Rinse Wartena

Generatie 1 (proband)

1 Jan Rinse Wartena, geboren op 30-01-1897 in West-Terschelling. Jan is overleden op 17-11-1983 in Heelsum, 86 jaar oud.
Notitie bij Jan: Leraar Latijn en Grieks te Leiden. In 1946 afgekeurd en in Stroe gaan wonen.
Ging kippen, mestvarkens en eenden houden
gehuwd met Bauck jacoba Sikkema
http://pwitteve.home.xs4all.nl/stamboom/

Generatie 2 (ouders)

2 Sjoerd Dirk August Wartena, geboren op 15-01-1871 in Wolvega. Sjoerd is overleden op 06-01-1953 in Heelsum, 81 jaar oud.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 15-11-1894 in Oldeboorn met de 24-jarige
3 Aukje Hendrietta Brouwer, geboren op 06-06-1870 in Amsterdam. Aukje is overleden op 05-12-1961 in Apeldoorn, 91 jaar oud.

Generatie 3 (grootouders)

4 Sjoerd Wartena, geboren op 27-07-1843 in Grouw. Sjoerd is overleden op 02-05-1917 in Lochem, 73 jaar oud.
Notitie bij Sjoerd: 2e keer getrouwd met Frederica Blouw, Doopsgezind predikant te Wolvega, Rottevalle-Bovenknijpe, Workum, Akkrum, Hallum.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 15-03-1870 in Apeldoorn met de 33-jarige
5 Anette Schfer, geboren op 22-06-1836 in Arnhem. Anette is overleden op 24-06-1906 in Hallum, 70 jaar oud.
6 Jan Rinse Brouwer, geboren op 15-03-1832 in Nes ( Ameland). Jan is overleden op 05-12-1890 in Sneek, 58 jaar oud.
Notitie bij Jan: Kapitein ter koopvaardij. Geboortejaar ook wel vermeld als 1833 en 1837.
Hij trouwde, 36 jaar oud, op 24-03-1868 in Amsterdam met de 30-jarige
7 Maria Elisabeth Theresia Vellekamp, geboren op 10-11-1837 in Amsterdam. Maria is overleden op 18-07-1874 in Soerabaja, 36 jaar oud.
Notitie bij Maria: Maakte een reis met twee kinderen met haar man mee naar Indi. Zij en de jongste (baby) stierven aan cholera. Ook Cresia genoemd ipv Theresia
Evangelisch Luthers

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Sjoerd Wartena, geboren op 13-03-1818 in Roordahuizum. Sjoerd is overleden op 23-05-1893 in Hindelopen, 75 jaar oud.
Notitie bij Sjoerd: geboren te Roordahuizum of Friens
overleden 23-05-1893 te of 13-05-1892
Geneesheer en vroedmeester te Grouw, Ferwerd, Havelte, Hindelopen. 2e keer getrouwd met Plantinus, Klasina.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 22-04-1840 in Grouw met de 19-jarige
9 Jetske Van der Ploeg, geboren op 03-04-1821 in Grouw. Jetske is overleden op 31-08-1849 in Grouw, 28 jaar oud.
10 Dirk Schfer, geboren omstreeks 1787. Dirk is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 19-02-1823 in Arnhem met de ongeveer 24-jarige
11 Antje van den Oosterkamp, geboren omstreeks 1799. Antje is overleden.
12 Rinse Jan Brouwer, geboren op 26-11-1806 in Nes (Ameland). Rinse is overleden op 14-03-1888 in Leeuwarden, 81 jaar oud.
Notitie bij Rinse: Kapitein op de koopvaardij, scheepsmakelaar en bevrachter.Tevens herbergier
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 21-04-1831 met de 16 of 17-jarige
13 Aukje (Aurelia) van Gurkom, geboren in 1814. Aukje is overleden na 1888, minstens 74 jaar oud.
14 Jan Adam Vellekamp, geboren op 03-01-1812 in Amsterdam. Jan is overleden op 11-01-1881 in Amsterdam, 69 jaar oud.
Notitie bij Jan: Ambtenaar, hertrouwd 2-4-1856 te A’dam met Beuneman, Hendrietta Elisabeth Lijst van diakenen, 1608-1971 nr 460 Evangelisch Lutherse Gemeente te Haarlem
Beroep(en): kantoorbediende, visiteur,
ambtenaar(1868), sjouwerman
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 30-12-1835 in Amsterdam met de 21-jarige
15 Gerdina Maria van der Meer, geboren op 07-04-1814 in Heeze. Gerdina is overleden op 21-10-1855 in Amsterdam, 41 jaar oud.

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Sjoerd Ruurds Wartena, geboren omstreeks 1785 in Friens. Sjoerd is overleden op 07-03-1829 in Reduzem, ongeveer 44 jaar oud.
Notitie bij Sjoerd: Boer en duvelbanner
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 03-06-1813 in Rauwerderhiem met de 19-jarige
17 Mintje Sjoerds Hoekstra, geboren op 07-01-1794 in Jirnsum. Mintje is overleden op 03-04-1825 in Reduzum, 31 jaar oud.
18 Johannes Aeschinusz Van der Ploeg, geboren in 1778. Johannes is overleden op 21-08-1859, 80 of 81 jaar oud.
Hij trouwde met
19 Froukje Tjalkes Bouma, geboren in 1780. Froukje is overleden in 1860, 79 of 80 jaar oud.
22 Jan van den Oosterkamp, geboren op 15-04-1764 in Rotterdam. Jan is overleden op 03-01-1842, 77 jaar oud.
Notitie bij Jan: bij geboorte zoon Cornelis in 1788 is beroep Sergeant bij overlijden is zijn beroep: Majoor en is hij weduwnaar
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 02-09-1787 met de ongeveer 33-jarige
23 Rijkje dirks, geboren omstreeks 1754. Rijkje is overleden vr 03-01-1842, ten hoogste 88 jaar oud.
24 Jan Rinse Brouwer, geboren in 1758 in Hollum. Jan is overleden op 18-12-1829 in Nes ( Ameland), 70 of 71 jaar oud.
Notitie bij Jan: 1e keer getrouwd met Hilbrands, Martje. 2e keer met zuster Trijntje.
Hij trouwde, 46 of 47 jaar oud, op 18-08-1805 in Nes ( Ameland) met de 40 of 41-jarige
25 Trijntje (Trienke) Hilbrands, geboren in 1764 in Nes ( Ameland). Trijntje is overleden op 04-03-1834 in Nes ( Ameland), 69 of 70 jaar oud.
26 Willem Theodorus van Gurkom, geboren op 14-11-1785 in Leeuwarden. Willem is overleden vr 1855 in Leeuwarden, ten hoogste 70 jaar oud.
Notitie bij Willem: Dokter te Holwerd, afgestudeert te Franeker 26-4-1809
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 08-07-1810 in Holwerd met de 16-jarige
27 Neeltje Symons Schaap, geboren op 27-04-1794 in Ferwerd. Zij is gedoopt op 15-06-1794. Neeltje is overleden op 03-05-1855 in Leeuwarden, 61 jaar oud.
28 Simon Vellekamp, geboren in 1786. Hij is gedoopt op 04-01-1786 in Amsterdam. Simon is overleden op 04-09-1840, 53 of 54 jaar oud.
Hij trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 11-12-1807 met de 20-jarige
29 Maria van Laar. Zij is gedoopt op 08-07-1787 in Amsterdam. Maria is overleden na 04-09-1840, minstens 53 jaar oud.
30 Lambert van der Meer. Hij is gedoopt op 03-09-1780 in Terheijden. Lambert is overleden op 11-09-1818 in Heeze, 38 jaar oud.
Notitie bij Lambert: Maire en later burgemeester van Heeze, Bij overlijden ambtloos burger
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 21-10-1813 met de 25-jarige
31 Theresia (Crezia) Greever, geboren op 02-01-1788 in De Bildt. Theresia is overleden op 19-04-1823 in Heeze, 35 jaar oud.

Generatie 6 (oudouders)

32 Ruurd Wijbrens Wartena, geboren op 12-04-1747 in Wartena. Ruurd is overleden op 08-01-1805 in Friens, 57 jaar oud.
Notitie bij Ruurd: Noemt zich mogelijk in 1780 Wartena.
Hij trouwde met
33 Klaske Aukes de Graaf, geboren in 1749 in Boornbergum. Klaske is overleden op 23-01-1826 in Friens, 76 of 77 jaar oud.
34 Sjoerd Everts Hoekstra. Hij is gedoopt op 22-04-1759 in Wartena. Sjoerd is overleden op 25-07-1800, 41 jaar oud.
Notitie bij Sjoerd: sterfdatum zie Familie- en bedrijfsarchief Hepkema Tresoar
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 07-05-1786 in Idaard met de 19-jarige
35 Mintje Gerbens Bokma. Zij is gedoopt op 14-10-1766 in Goenga. Mintje is overleden op 01-04-1795 in Roordahuizum, 28 jaar oud.
36 Feike Hiddes Van der Ploeg, geboren in 1736 in Franeker. Hij is gedoopt op 20-03-1736. Feike is overleden in 1790 in Dokkum, 53 of 54 jaar oud.
Notitie bij Feike: Doopsgezind predikant vermeld in het Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 6
Verliet in 1787 Dokkum en zijn gezin. Was aan de drank. Daarom reeds 3 keer geschorst.
Keerde later terug naar Dokkum maar was geen predikant meer.
Hij trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 24-05-1767 in Gaast met
37 Antie Pieters Hoekstra. Antie is overleden na 1774.
44 Cornelis van den Oosterkamp. Cornelis is overleden.
Hij trouwde met
45 Sara de Gruijter, geboren op 22-11-1722 in Rotterdam. Sara is overleden na 1764, minstens 42 jaar oud.
46 Derk Jacob derks. Derk is overleden.
Hij trouwde met
47 Antje Gerrits. Antje is overleden.
48 Rense Jans Brouwer. Rense is overleden in 1790.
Notitie bij Rense: meester brouwer
Hij trouwde omstreeks 1750 met
49 Hiltje Joekes.
50 Hilbrand Kersjes. Hij is gedoopt op 10-10-1723 in Ballum. Hilbrand is overleden.
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 07-10-1753 in Nes ( Ameland) met de 29 of 30-jarige
51 Rixt Jelles, geboren in 1723. Zij is gedoopt op 10-10-1723 in Ballum. Rixt is overleden.
52 Petrus van Gurkom. Hij is gedoopt op 12-10-1759. Petrus is overleden op 31-03-1845 in Leeuwarden, 85 jaar oud.
Notitie bij Petrus: In totaal 4x getrouwd. Was renoueur in 1811, ledezetter in 1824 en beul. Heeft geld weggenomen en is gevlucht.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 08-07-1781 in Beers ( friesland) met de 29-jarige
53 Aukje Van Boerum. Zij is gedoopt op 12-04-1752 in Leeuwarden. Aukje is overleden op 05-05-1792 in Leeuwarden, 40 jaar oud.
54 Symen Symens. Symen is overleden.
Notitie bij Symen: afkomstig van Ferwerd
Hij trouwde met
55 Marike Andries Born. Zij is gedoopt op 20-09-1769. Marike is overleden op 05-05-1827, 57 jaar oud.
Notitie bij Marike: afkomstig van Ferwerd
56 Jan Vellekamp, geboren omstreeks 1754 in Steenwijk. Jan is overleden.
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 07-09-1781 in Steenwijk met de ongeveer 26-jarige
57 Chrisje Koets, geboren omstreeks 1755 in Steenwijk. Chrisje is overleden na 11-12-1807, minstens 52 jaar oud.
58 Jan van Laar. Hij is gedoopt op 30-04-1747 in Amsterdam. Jan is overleden vr 11-12-1807, ten hoogste 60 jaar oud.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1771 in Amsterdam met de ongeveer 23-jarige
59 Elsje Martha de Fijn, geboren omstreeks 1748 in Amsterdam. Elsje is overleden na 11-12-1807 in Amsterdam, minstens 59 jaar oud.
60 Danil van der Meer. Hij is gedoopt op 17-11-1745 in Rotterdam. Danil is overleden op 26-09-1826 in Terheijden, 80 jaar oud.
Notitie bij Danil: Danil hertouwd na de dood van Gerdina met haar nicht Barbara Leenders. Boer penningmeester grote Zonzeelse polder
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 26-06-1775 met de 28 of 29-jarige
61 Gerdine Vissers, geboren in 1746 in Oud Drimmelen. Gerdine is overleden op 11-10-1813 in Terheijden, 66 of 67 jaar oud.
Notitie bij Gerdine: begraven te Oud Drimmelen
62 Laurentius ( Louwrens) Greever, geboren op 12-08-1746 in Bunnik. Laurentius is overleden op 13-03-1823 in De Bildt, 76 jaar oud.
Notitie bij Laurentius: 2x gehuwd
Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1772 met de 21 of 22-jarige
63 Adriaantje van Ettikhoven. Zij is gedoopt op 22-02-1750 in De Bildt. Adriaantje is overleden op 03-01-1804 in De Bildt, 53 jaar oud.

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Wijbren Sjoerds, geboren in 1715 in Wartena. Wijbren is overleden na 1778, minstens 63 jaar oud.
Hij trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 29-04-1742 in Wartena met de 22 of 23-jarige
65 Berber Gerbens, geboren in 1719 in Oldeboorn. Berber is overleden in 1782, 62 of 63 jaar oud.
66 Auke Willems de Graaf, geboren in 1715 in Boornbergum. Auke is overleden in 1797 in Boornbergum, 81 of 82 jaar oud.
Hij trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 18-12-1746 met de ongeveer 26-jarige
67 Reinou Aukes, geboren omstreeks 1720. Reinou is overleden in 1805, ongeveer 85 jaar oud.
68 Evert Martens, geboren op 28-09-1725 in Oude Miede (Suawoude). Hij is gedoopt op 27-11-1725 in Hempens en Teern. Evert is overleden.
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 09-02-1755 in Warga met de 1-jarige
69 Hinke Sjoerds, geboren in Wirdum. Zij is gedoopt op 27-05-1756 in Wartena. Hinke is overleden.
70 Gerben Sjoerds Bokma, geboren in 1735 in Goenga. Hij is gedoopt op 22-05-1735 in Goenga. Gerben is overleden in 1809, 73 of 74 jaar oud.
Notitie bij Gerben: Boer
Hij trouwde met
71 Romkjen Eiberts, geboren in 1743 in Goenga. Romkjen is overleden in 1826, 82 of 83 jaar oud.
72 Hidde Feikes. Hidde is overleden vr 1749.
Notitie bij Hidde: koopman te Franeker. In Quotisatiekohieren 1749 is sprake van zijn weduwe
Hij trouwde op 16-03-1735 in Franeker met de 24 of 25-jarige
73 Grijttje Beerts Wassenaar, geboren in 1710. Zij is gedoopt op 21-01-1719. Grijttje is overleden na 1749, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Grijttje: In Quotisatiekohieren 1749 is sprake van zijn weduwe in redelijk goede doen.
102 Jelle Jans. Jelle is overleden.
Hij trouwde met
103 Anna Wijbes. Anna is overleden.
104 Dirk Theodorus van Gorkom, geboren op 18-02-1727 in Leeuwarden. Dirk is overleden op 08-02-1807 in Leeuwarden, 79 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Scherprechter en chirurgijn en beul. In 1772 en 1777 hertrouwd.
Hij trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1756 met de 24 of 25-jarige
105 Aurelia Atsma, geboren op 04-11-1731 in Leeuwarden. Aurelia is overleden vr 16-10-1772, ten hoogste 40 jaar oud.
106 Willem Van Boerum. Willem is overleden.
Hij trouwde met
107 Jeltie Pieters. Jeltie is overleden.
112 01 Onbekend. 01 is overleden.
Hij begon een relatie met
113 Femmetje Jansen. Femmetje is overleden na 07-09-1781.
116 Hendrik Janse van Laar, geboren op 13-03-1716 in Vaasen. Hendrik is overleden vr 17-05-1771, ten hoogste 55 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Bij huwelijk afkomstig uit Velp.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 30-03-1747 in Amsterdam met de 26-jarige
117 Meintjen van der Belt. Zij is gedoopt op 19-03-1721 in Steenwijk. Meintjen is overleden.
Notitie bij Meintjen: ook genaamd Trijntje van der Belt
118 Hans de Fijn. Hans is overleden na 17-05-1771.
Hij begon een relatie met
119 02 Onbekend. 02 is overleden.
120 Jan ( Johan) van der Meer. Hij is gedoopt op 11-05-1717 in Rotterdam. Jan is overleden op 11-06-1792 in Groot Waspik, 75 jaar oud.
Notitie bij Jan: ze trouwen op huwelijkse voorwaarden. Maria is nog minderjarig .Jan is later secretaris van ’s Grevelduin, Groot Waspik en 11 Hoeven
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 02-08-1742 in Rotterdam met de 19-jarige
121 Maria de Bruyn, geboren op 26-10-1722 in Rotterdam. Maria is overleden op 16-06-1757 in Waspik, 34 jaar oud.
Notitie bij Maria: ze trouwen op huwelijkse voorwaarden. Maria is nog minderjarig en word bijgestaan door voogd
122 Jacob Vissers. Jacob is overleden.
Hij trouwde met
123 Helena Leenders. Helena is overleden.
124 Jan Jochemsz Greve. Jan is overleden vr 01-06-1759.
Hij trouwde op 03-05-1742 in Bunnik met de ongeveer 20-jarige
125 Gijsberta Witkamp, geboren omstreeks 1722. Gijsberta is overleden na 1763, minstens 41 jaar oud.
Notitie bij Gijsberta: Gijsberta heet ook Elizabeth, is hertrouwd
126 Johannes van Ettikhoven, geboren in 1720. Johannes is overleden in 1814, 93 of 94 jaar oud.
Notitie bij Johannes: beroep: Rietdekker 2e huwelijk.
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1745 met de 22 of 23-jarige
127 Geertrui van Sandwijk, geboren in 1722 in Hilversum. Geertrui is overleden vr 1813, ten hoogste 91 jaar oud.

Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Gerben Ruurds. Gerben is overleden.
Notitie bij Gerben: Menistenpreeker te Grouw.
Hij trouwde op 18-01-1728 in Grouw met
129 Wijtske Johannes. Wijtske is overleden.
130 Gerben Feickes. Gerben is overleden na 1749.
Notitie bij Gerben: In zijn tijd bekend `duvelbanner’ te Oldeboorn
Hij trouwde op 10-12-1712 met de ongeveer 34-jarige
131 Ypkje Abes, geboren omstreeks 1678. Ypkje is overleden.
132 Willem Yskes. Willem is overleden.
Notitie bij Willem: woonde in 1708 Sitebuorren 48 te Grouw
Hij trouwde op 07-01-1707 in Grouw met de ongeveer 27-jarige
133 Claeske Abes, geboren omstreeks 1680. Claeske is overleden.
134 Auke NN. Auke is overleden.
Hij begon een relatie met
135 Trijntje NN. Trijntje is overleden.
136 Marten Wopkes. Hij is gedoopt op 28-08-1688 in Nijega. Marten is overleden in 1770 in Hempens, 81 of 82 jaar oud.
Notitie bij Marten: bij huwelijk afkomstig van Oudega
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 24-04-1712 in Oudega met de 27-jarige
137 Grietje Sipkes. Zij is gedoopt op 22-02-1685 in Nijega. Grietje is overleden vr 04-05-1749, ten hoogste 64 jaar oud.
Notitie bij Grietje: bij huwelijk afkomstig van Suameer
140 Sjoerd Gerbens Bokma, geboren in 1710. Sjoerd is overleden in 05-1781 in Goenga, 70 of 71 jaar oud.
Notitie bij Sjoerd: Dorpsrechter in Goinga, bijzitter en mederechter van Wymbritseradeel. Bakker en vroedsman.
Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1733 met
141 Bauke Ruurds. Bauke is overleden op 26-09-1781 in Goenga.
142 Eibert (Egbert) Sietses, geboren in 1715. Eibert is overleden na 1749, minstens 34 jaar oud.
Notitie bij Eibert: boer komt nog voor in Quotisatiekohieren 1749
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1740 met
143 Mintje Gerbens Hessels. Mintje is overleden.
146 Beert Arjens Wassenaar, geboren in 1674 in Sint Annaparochie. Beert is overleden op 07-04-1747 in Franeker, 72 of 73 jaar oud.
Notitie bij Beert: 2x gehuwd
Hij trouwde met
147 Neeltje Hoites van Buiren, geboren in 1684 in sint Jacobiparochie. Neeltje is overleden in 1714 in Franeker, 29 of 30 jaar oud.
208 Christiaan van Gorkum, geboren in 1702 in Groningen. Christiaan is overleden op 23-02-1755 in Leeuwarden, 52 of 53 jaar oud.
Notitie bij Christiaan: Scherprechter te Leeuwarden van 1726-1755.
Hij trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 27-01-1724 in Leeuwarden met de ongeveer 22-jarige
209 Petronella Geerts Postmus, geboren omstreeks 1702. Petronella is overleden op 11-04-1782 in Leeuwarden, ongeveer 80 jaar oud.
210 Jarich Atsma. Hij is gedoopt op 01-02-1693. Jarich is overleden na 12-08-1756, minstens 63 jaar oud.
Notitie bij Jarich: Procureur in ondertrouw 07-05-1728 Is partij in een rechtszaak in december 1740
Hij trouwde, 35 jaar oud, op 07-05-1728 met
211 Petronella Boddens.
232 Johannes van Laar, geboren op 14-02-1675 in Vaassen. Johannes is overleden vr 04-?-1717, ten hoogste 42 jaar oud.
Notitie bij Johannes: weduwnaar, was van af 1710 pachter en papiermaker van de westelijke brinker molen te Vaassen. Elizabeth trouwt later met zijn opvolger
Hij trouwde, 35 jaar oud, op 04-04-1710 in Vaassen met
233 Elizabeth Jansen Luijtjes, geboren in Beekbergen. Elizabeth is overleden vr 05-04-1756.
Notitie bij Elizabeth: 2x gehuwd, was eerste huwelijk
234 Dirk van der Belt, geboren in Steenwijk. Dirk is overleden omstreeks 20-12-1722 in Steenwijk.
Notitie bij Dirk: 2e huwelijk
Hij trouwde op 26-05-1720 in Steenwijk met
235 Maria Angulo, geboren in Steenwijk. Maria is overleden op 09-09-1763.
Notitie bij Maria: 2x gehuwd, heet ook Marijtje
240 Daniel van der Meer, geboren op 27-07-1693 in Rotterdam. Hij is gedoopt op 30-07-1693 in Rotterdam. Daniel is overleden omstreeks 07-06-1747 in Capellen, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Daniel: 2x gehuwd Lid Vierschaar, Schepen Kralingen
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 22-11-1714 in Rotterdam met de 29-jarige
241 Kniertje Koeketer. Zij is gedoopt op 21-10-1685 in Rotterdam. Kniertje is overleden op 07-08-1728 in Kralingen, 42 jaar oud.
Notitie bij Kniertje: ook Kniera,Corniera Coex, Corniera Koecks, Corniera Koecketer
242 Lambertus de Bruyn. Lambertus is overleden.
Hij trouwde met
243 Anna Gevers. Anna is overleden.
252 Carel Simons van Ettikhoven, geboren omstreeks 1670 in De Bildt. Carel is overleden na 1742, minstens 72 jaar oud.
Notitie bij Carel: 2e huwelijk. Komt nog voor in 1742 in notariele akte ivm huur pand in Utrecht als assstent van dochter die pand huurt. hofsteede met huysinge c.a. met haaf en stoel, boomgaart en bouwlandt
Hij trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op 10-02-1715 met de 20 of 21-jarige
253 Elizabeth Jans van Houten, geboren in 1694 in De Bildt. Elizabeth is overleden na 1726, minstens 32 jaar oud.

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

262 Abe Heerts, geboren omstreeks 1635 in Oldeboorn. Abe is overleden op 25-09-1719 in Haskerdijken, ongeveer 84 jaar oud.
Notitie bij Abe: Dezelfde als 266.
was boer (Leppedyk 54, Oldeboorn
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 03-08-1661 met de 20 of 21-jarige
263 Berber Aukes, geboren in 1640 in Haskerdijken. Berber is overleden op 08-06-1714 in Oldeboorn, 73 of 74 jaar oud.
Notitie bij Berber: Dezelfde als 267.
264 Ysk NN. Ysk is overleden.
Hij begon een relatie met
265 03 Onbekend. 03 is overleden.
266 Abe Heerts (dezelfde als 262).
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 03-08-1661 met de 20 of 21-jarige
267 Berber Aukes (dezelfde als 263).
272 Wopke Gjalts, geboren omstreeks 1650 in Garijp. Wopke is overleden vr 1707, ten hoogste 57 jaar oud.
Notitie bij Wopke: bij huwelijk afkomstig van Garijp
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 25-08-1675 in Oudega met de 22-jarige
273 Rixtje Martens. Zij is gedoopt op 05-09-1652 in Oudega. Rixtje is overleden.
Notitie bij Rixtje: afkomstig van Nijega
274 Sipke Wouters, geboren in 1658. Sipke is overleden na 1691, minstens 33 jaar oud.
Notitie bij Sipke: boer te Garijp 1691
Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1682 met
275 Rinske Everts, geboren in Suameer. Rinske is overleden.
280 Gerben Sjoerds Bockma, geboren in 1675. Gerben is overleden na 1749, minstens 74 jaar oud.
Notitie bij Gerben: Beschreven in Quotisatiecohier 1749 als oud en arm
Hij trouwde met
281 Antje Sibles Rheenstra, geboren in 05-1664 in Lutkewierum. Antje is overleden vr 1710, ten hoogste 46 jaar oud.
284 Sietse Eiberts. Sietse is overleden.
Hij begon een relatie met
285 04 Onbekend. 04 is overleden.
292 Arjen Barthout Daamsz NN. Arjen is overleden.
Hij trouwde met
293 Antje Gerbensdr Verlaen, geboren in 1647 in st Annaparochie. Zij is gedoopt op 12-12-1647 in St. Annaparochie. Antje is overleden omstreeks 1694 in st Jacobiparochie, ongeveer 47 jaar oud.
294 Hoite Ijsbrandsz. Hoite is overleden.
Hij trouwde op 05-09-1680 in sint Jacobiparochie met
295 Trijntje Willemsdr van Buiren. Trijntje is overleden.
416 Dirk Theodorus van Gorkum. Hij is gedoopt op 01-07-1659 in Zutphen. Dirk is overleden op 17-04-1726 in Leeuwarden, 66 jaar oud.
Notitie bij Dirk: scherprechter te Groningen en Leeuwarden roepnaam Theodorus, tweede huwelijk
Hij trouwde, 37 jaar oud, op 23-09-1696 in Coevorden met de 29-jarige
417 Maria Augustus. Zij is gedoopt op 18-01-1667 in Groningen. Maria is overleden op 14-04-1728 in Leeuwarden, 61 jaar oud.
418 Gerrit Gerrits Postmus. Gerrit is overleden.
Hij trouwde op 06-01-1695 in Leeuwarden met
419 Margaretha Wieringa. Margaretha is overleden na 1708.
420 Oenias (Oene) Atsma.
Notitie bij Oenias: meester chirurgijn
464 Wier Lamberts van Laar, geboren omstreeks 1644 in Heerde. Wier is overleden omstreeks 1720 in Vaassen, ongeveer 76 jaar oud.
Notitie bij Wier: papiermaker/ eigenaar Hofse molen 1 en 2 uiteindelijk in bezit gekomen van Utermohlen NV
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 05-06-1670 in Heerde met de ongeveer 21-jarige
465 Lubbertje Jans Werfhof, geboren omstreeks 1649 in Deventer. Lubbertje is overleden.
466 Jan Hendriks Luijtjes, geboren in Beekbergen. Jan is overleden.
Hij trouwde met
467 Hester van Holt, geboren omstreeks 1655. Hester is overleden vr 1750, ten hoogste 95 jaar oud.
480 Adriaan (Adriaansz) van der Meer, geboren op 21-06-1664 in Rotterdam. Adriaan is overleden vr 05-05-1706, ten hoogste 41 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: waarschijnlijk Remonstrants gedoopt, Hervormd gehuwd. Mislukt als koopman in oa wijn. Gaat varen als bottelier op de Meydrecht naar oost-indie
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 26-09-1685 in Rotterdam met de 18-jarige
481 Levina Touloop, geboren in Rotterdam. Zij is gedoopt op 21-11-1666 in Rotterdam. Levina is overleden op 25-05-1724, 57 jaar oud.

Generatie 10 (stamouders)

524 Heert Pyters, geboren omstreeks 1590. Heert is overleden op 09-02-1659, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Heert: Heert Pieters was in 1640 meier (= boer of landheer) van plaats 54 Henswoude, Oldeboorn
Hij trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 15-01-1632 met de 24 of 25-jarige
525 Sytske Abes, geboren in 1607 in Oldeboorn. Sytske is overleden.
526 Auke Clazes. Auke is overleden vr 1657.
Hij trouwde omstreeks 1638 met
527 Gatske Taekes. Gatske is overleden na 1682.
532 Heert Pyters (dezelfde als 524).
Hij trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 15-01-1632 met de 24 of 25-jarige
533 Sytske Abes (dezelfde als 525).
534 Auke Clazes (dezelfde als 526).
Hij trouwde omstreeks 1638 met
535 Gatske Taekes (dezelfde als 527).
546 Marten Oenes. Marten is overleden.
Hij trouwde met
547 Teth Siptsdr Wijbes. Teth is overleden.
548 Wouter Jans, geboren vr 1620 in Drachten. Wouter is overleden vr 1666 in Suawoude.
Notitie bij Wouter: Stemgerechtigd boer 1640 te Suameer
Hij trouwde, minstens 21 jaar oud, op 14-11-1641 in Suawoude met de ongeveer 26-jarige
549 Aukje Douwes, geboren omstreeks 1615 in Suawoude. Aukje is overleden in 1671 in Akkerwoude, ongeveer 56 jaar oud.
560 Sjoerd Anskes Bockama, geboren omstreeks 1645. Sjoerd is overleden vr 1698, ten hoogste 53 jaar oud.
Notitie bij Sjoerd: eigenerfde boer te Tirns, na zijn dood rechtszaak mbt eigendomsrechten zate.
Hij trouwde met
561 Aaltje Tierxs. Aaltje is overleden in 1708.
562 Sible Idses Rheenstra, geboren in 1630 in Rien (Littenseradeel). Sible is overleden vr 1676, ten hoogste 46 jaar oud.
Hij trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 08-07-1659 in Lutkewierum met de 22 of 23-jarige
563 Antie Franses Heringa, geboren in 1636 in Wommels. Antie is overleden vr 1689, ten hoogste 53 jaar oud.
586 Gerben Jansz Verlaan, geboren in 1619 in Lieve Vrouweparochie. Gerben is overleden.
Notitie bij Gerben: boer, ontvanger, candidaat bijzitter
Hij trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 18-03-1646 in st Annaparochie met de ongeveer 20-jarige
587 Aagje Dirksdr Wassenaar, geboren omstreeks 1626 in st Annaparochie. Aagje is overleden.
832 Phillippus van Gorkum, geboren omstreeks 1630 in Neheim (DLD). Phillippus is overleden op 13-06-1688 in Groningen, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Phillippus: scherprechter te Zutphen en Groningen achternaam ook Gercken
Hij trouwde met
833 Elsken Mller, geboren omstreeks 1617. Elsken is overleden in 1670 in Groningen, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Elsken: tweede huwelijk weduwe van Schneider, scherprechter
834 Hans Augustinus. Hans is overleden.
Notitie bij Hans: Adelborst
Hij trouwde op 11-08-1655 in Groningen met
835 Freechjen Pesman.
932 Hendrik Jansen Luijtjes, geboren in 1620. Hendrik is overleden.
Notitie bij Hendrik: Kerkmeester te Beekbergen
Hij trouwde met
933 Marritje Gerrits. Marritje is overleden.
934 Johannes van Holt, geboren vr 1623. Johannes is overleden in 1669 in Beekbergen, minstens 46 jaar oud.
Notitie bij Johannes: van 1623 tot 1669 predikant te Beekbergen
noemt zich ook Johannes Holtius
Hij trouwde met
935 Elizabeth Careldr Bockelman. Elizabeth is overleden na 1669.
960 Adriaan ( Isaaksz) van der Meer, geboren op 15-05-1637 in Rotterdam. Adriaan is overleden op 06-01-1664 in Rotterdam, 26 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: kruidenier
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 10-07-1663 in Rotterdam met de 17-jarige
961 Machteld van der Heul, geboren op 14-07-1645 in Rotterdam. Machteld is overleden op 09-12-1710 in Rotterdam, 65 jaar oud.
962 Daniel Jacobs Touloop. Hij is gedoopt op 23-03-1636 in Rotterdam. Daniel is overleden op 26-09-1666 in Rotterdam, 30 jaar oud.
Hij trouwde met
963 Levina Jacobs van Belle, geboren omstreeks 1636. Levina is overleden na 19-03-1686, minstens 50 jaar oud.

Generatie 11 (stamgrootouders)

1098 Douwe Gerlofs, geboren vr 1590. Douwe is overleden in 1633 in Suawoude, minstens 43 jaar oud.
Notitie bij Douwe: Huurt kerkeplaats Suawoude 1618-1633
Hij trouwde vr 1615 met
1099 Ruurdje Tjallings. Ruurdje is overleden na 1637.
1120 Anske Sjoerds Bockama, geboren in 1615. Anske is overleden.
Notitie bij Anske: Boer te Goenga
Hij begon een relatie met
1121 05 Onbekend. 05 is overleden.
1124 Ids Sibels Rheenstra, geboren in 1590 in Rien (Littenseradeel). Ids is overleden op 09-11-1670 in Rien (Littenseradeel), 79 of 80 jaar oud.
Notitie bij Ids: Hij is eigenaar (met broers en zusters) van de Reensera State te Rien. (sate nr. 17 te Lutkewierum-1640)
Hij trouwde, 47 of 48 jaar oud, in 1638 met de ongeveer 39-jarige
1125 Foeckje Hessels Fopma, geboren omstreeks 1599 in Oosterlittens. Foeckje is overleden op 31-01-1660 in Rien (Littenseradeel), ongeveer 61 jaar oud.
1126 Frans Gosses Heringa, geboren in 1615 in Wommels. Frans is overleden in 1655, 39 of 40 jaar oud.
Hij trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 22-01-1637 in Wommels met
1127 Sibbeltje Bonnes Lyklema a Nijeholt, geboren in Goenga. Sibbeltje is overleden.
1172 Jan gerbensz NN, geboren omstreeks 1585 in st Jacobiparochie. Jan is overleden omstreeks 1624, ongeveer 39 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 01-01-1616 in Lieve Vrouweparochie met
1173 Anke Remersdr NN. Anke is overleden.
1174 Dirk Stevensz Wassenaar. Dirk is overleden.
Hij begon een relatie met
1175 58 Onbekend. 58 is overleden.
1664 Hans van Gorkum, geboren in 1595 in Neheim. Hans is overleden in 1646 in Neheim, 50 of 51 jaar oud.
Notitie bij Hans: scherprechter
Hij begon een relatie met
1665 06 Onbekend. 06 is overleden.
1864 Jan Hendriks Luijtjes, geboren in 1597 in Beekbergen. Jan is overleden vr 1658, ten hoogste 61 jaar oud.
Hij begon een relatie met
1865 Ryckien Bernts. Ryckien is overleden.
1868 Adriaan van Holt. Adriaan is overleden op 22-05-1617.
Notitie bij Adriaan: RK priester, later gereformeerd predikant
Hij begon een relatie met
1869 Klaeske Jansonius. Klaeske is overleden.
1870 Carel Bockelman, geboren omstreeks 1580. Carel is overleden in 1637 in Wijhe, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Carel: van 1611 tot 1637 predikant te Wijhe
Hij trouwde met
1871 Catharina Jansen, geboren omstreeks 1590. Catharina is overleden vr 21-08-1646, ten hoogste 56 jaar oud.
1920 Isaac Crijnen van der Meer, geboren omstreeks 1592 in Rotterdam. Isaac is overleden op 04-07-1655 in Rotterdam, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Isaac: wantsnijder, later lakenkoper
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 13-02-1628 in Rotterdam met de 22 of 23-jarige
1921 Jannetje Jansdr van der A, geboren in 1605 in Gouda. Jannetje is overleden in 1655 in Rotterdam, 49 of 50 jaar oud.
1922 Pieter van der Heul, geboren in 1614 in Rotterdam. Pieter is overleden op 16-11-1698 in Rotterdam, 83 of 84 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Kapitein van een compagnie
Hij trouwde met
1923 Willemina Gijsbertsdr Elsenwael, geboren in 1624 in Rotterdam. Willemina is overleden op 06-05-1657 in Rotterdam, 32 of 33 jaar oud.

Generatie 12 (stamovergrootouders)

2196 Gerlof Douwes, geboren vr 1565. Gerlof is overleden.
Hij trouwde, minstens 20 jaar oud, in 1585 met
2197 51 Onbekend. 51 is overleden.
2198 Tjalling Tietes. Tjalling is overleden.
Hij trouwde met
2199 52 Onbekend. 52 is overleden.
2248 Sible Idszn Rheen, geboren omstreeks 1550 in Lutkewierum. Sible is overleden op 31-01-1610 in Lutkewierum, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Sible: hij was eigenaar van de Reenstra-state
Hij trouwde, ongeveer 37 jaar oud, in 1587 met de ongeveer 24-jarige
2249 Antje Watsesdr Rheen, geboren omstreeks 1563. Antje is overleden op 15-12-1613 in Lutkewierum, ongeveer 50 jaar oud.
2250 Hessel Jelles Ansta, geboren in 1570. Hessel is overleden in 1610, 39 of 40 jaar oud.
Hij trouwde met
2251 Jeeslick Jeldert Fopma, geboren in 1575 in Oosterlittens. Jeeslick is overleden.
2252 Gosse Watses Heringa, geboren in 1583 in Wommels. Gosse is overleden op 11-03-1652 in Bolsward, 68 of 69 jaar oud.
Hij trouwde met
2253 Antke Franses Bockema, geboren in 1596 in Bolsward. Antke is overleden in 1650 in Bolsward, 53 of 54 jaar oud.
2254 Bonne Hotses Lyklema a Nijeholt, geboren in 1583. Bonne is overleden in 1624, 40 of 41 jaar oud.
Hij begon een relatie met
2255 Tijed Gerlofs Donia, geboren in 1595. Tijed is overleden in 1629, 33 of 34 jaar oud.
Notitie bij Tijed: Zij testeert in 1625 als weduwe van Bonne Hotses Lyklama te IJsbrechtum’. Zie verder R.S. Roarda, Ut itselde skaei as Greate Pier (Leeuwarden 1961) 20.
2344 Gerben Thonisz NN. Gerben is overleden omstreeks 1586 in st Jacobiparochie.
Hij trouwde in 1575 met de ongeveer 21-jarige
2345 Hendrikje Stevensdr Wassenaar, geboren omstreeks 1554 in st Jacobiparochie. Hendrikje is overleden na 1585, minstens 31 jaar oud.
2346 Reijner Jansz NN. Reijner is overleden.
Hij trouwde met
2347 Fokel Sjoerdsdr. Zij is overleden.
3728 Hendrik Jansz Luitgens. Hendrik is overleden.
Notitie bij Hendrik: gedeputeerde van de Lierder en Speldermark te Beekbergen
Hij trouwde omstreeks 1595 met
3729 Willemken Jans. Willemken is overleden.
3736 Jacob van Holt. Jacob is overleden.
Hij begon een relatie met
3737 44 Onbekend. 44 is overleden.
3738 Johannes Jansonius. Johannes is overleden in 1630.
Notitie bij Johannes: papiermaker en boekdrukker.
legde in Arnhem de burgereed af in 1595
Hij begon een relatie met
3739 Merry Jansen. Merry is overleden na 1613.
3740 Heinrich Bockelman, geboren in 1535. Heinrich is overleden in 1603, 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij Heinrich: Hulpprediker, schooldirecteur Diepholz (DLD) , kapelaan, verdacht van Calvinistische ideen en gevlucht naar Nld Als predikant in1595 in diverse plaatsen mislukt ( steeds afgezet)
Hij trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1565 met
3741 Patroclusdr Rmling. Patroclusdr is overleden.
3840 Crijn Willemsz van der Meer, geboren omstreeks 1548 in Rotterdam. Crijn is overleden op 16-08-1626 in Rotterdam, ongeveer 78 jaar oud.
Notitie bij Crijn: kuiper
Hij trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 16-07-1567 in Rotterdam met de ongeveer 21-jarige
3841 Trijntje Herculesdr NN, geboren omstreeks 1546 in Rotterdam. Trijntje is overleden op 16-08-1626 in Rooterdam, ongeveer 80 jaar oud.

Generatie 13 (stambetovergrootouders)

4496 Ids Sibels Herkes, geboren in 1525 in Exmorra. Ids is overleden.
Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1549 met de 23 of 24-jarige
4497 Lambcke NN, geboren in 1525. Lambcke is overleden in 1550, 24 of 25 jaar oud.
4498 Watthie Hessels Rheen, geboren omstreeks 1515. Watthie is overleden.
Notitie bij Watthie: dorpsrechter te Lutkewirum in 1558.
Hij begon een relatie met
4499 Trijntje Tjaerdsdr NN. Trijntje is overleden.
4500 Jelle Hiddes. Jelle is overleden.
Hij trouwde in 1575 met
4501 Auck Hobbedr NN. Auck is overleden.
4502 Jeldert Fopma, geboren in 1545. Jeldert is overleden in 1590, 44 of 45 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1570 met de ongeveer 30-jarige
4503 Foeckje NN, geboren in 1540. Foeckje is overleden in 1590, 49 of 50 jaar oud.
4504 Watze Johannes Stapert, geboren in 1552 in Tzummarum. Watze is overleden in 1617 in Wommels, 64 of 65 jaar oud.
Notitie bij Watze: kerkvoogd te Wommels (1584),
ook Watze Johannes ( Rgeen van) Stapert
Hij trouwde, 39 of 40 jaar oud, in 1592 met de 31 of 32-jarige
4505 Wabel Gossedr Heringa, geboren in 1560. Wabel is overleden in 1626 in Wommels, 65 of 66 jaar oud.
4506 Frans Harmens Bockema, geboren in 1569. Frans is overleden in 1612, 42 of 43 jaar oud.
Hij trouwde met
4507 Taets Sybrandsdr Roorda, geboren in 1573. Taets is overleden in 1625, 51 of 52 jaar oud.
4508 Hotse Piers Lyklema a Nijeholt, geboren in 1550. Hotse is overleden in 1603, 52 of 53 jaar oud.
Hij trouwde met
4509 Trynke Meyesdr NN, geboren in 1550. Trynke is overleden in 1603, 52 of 53 jaar oud.
4510 Gerloff Piers, geboren in 1573 in Kimswerd. Gerloff is overleden vr 1625 in Kimswerd, ten hoogste 52 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1595 in Kimswerd met de ongeveer 22-jarige
4511 Tijed Scheltes, geboren in 1573. Tijed is overleden.
4690 Steven Cl;aesz Wassenaar, geboren omstreeks 1520 in st Jacobiparochie. Steven is overleden op 29-02-1612 in st Jacobiparochie, ongeveer 92 jaar oud.
Notitie bij Steven: boerr in de Bouckhorstkavel op plaats 5 onder St. Jacobiparochie
Hij trouwde met
4691 Jannichje Lourensdr Coster, geboren omstreeks 1530. Jannichje is overleden vr 1574, ten hoogste 44 jaar oud.
7456 Jan Luitgens, geboren omstreeks 1545. Jan is overleden na 1592, minstens 47 jaar oud.
Notitie bij Jan: data gevonden in 1583 en 1592
Hij begon een relatie met
7457 07 Onbekend. 07 is overleden.
7472 Aren van Holt. Aren is overleden.
Notitie bij Aren: begraven in Arnhem in de st Eusebiuskerk
Hij begon een relatie met
7473 Walburch Gaymans,. Walburch is overleden.
7480 Heinrich ( henricus) Bockelman. Heinrich is overleden.
Notitie bij Heinrich: Jacobidrebbe bij Diepholz, predikant aldaar
Hij begon een relatie met
7481 43 Onbekend. 43 is overleden.
7482 Patroclus Rmling, geboren in 1481 in Borgelen. Patroclus is overleden in 1571, 89 of 90 jaar oud.
Notitie bij Patroclus: predikant te Diepholz,
Hij begon een relatie met
7483 Anna droeps. Anna is overleden.
7680 Willem Crijnen Robaert, geboren omstreeks 1520 in Rotterdam. Willem is overleden in 1554 in Rotterdam, ongeveer 34 jaar oud.
Hij begon een relatie met
7681 Maritgen Adraansdr NN, geboren omstreeks 1522. Maritgen is overleden omstreeks 1581, ongeveer 59 jaar oud.

Generatie 14 (stamoudouders)

8992 Harcke NN, geboren in 1507 in Exmorra. Harcke is overleden.
Hij begon een relatie met
8993 45 Onbekend. 45 is overleden.
8998 Tyaard Hanckes, geboren in 1490 in Oosterend Hennaarderadeel. Tyaard is overleden op 08-08-1558 in Oosterend Hennaarderadeel, 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij Tyaard: boer op Eningahuis, kerkvoogd, volmacht der eigenerfden van Hennaarderadeel, gerechtigd tot de zwanenjacht.Met zijn vrouw eigenaren van het Saecklehuys.
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1515 met de 19 of 20-jarige
8999 Lisck Doeckesdr Sippens, geboren in 1495 in Oosterend Hennaarderadeel. Lisck is overleden op 13-07-1555 in Oosterend Hennaarderadeel, 59 of 60 jaar oud.
9000 Hidde Lolckes, geboren vr 1525. Hidde is overleden vr 1581.
Notitie bij Hidde: Wordt in 1552 genoemd te Bolsward, woonde in 1554 te Oosterlittens, Hennaarderadeel.

In 1561/1562 verkoopt Syuerdt Ryuerdtsen 16 pondematen land te Oosterlittens aan Hidde Lolckes en Hauck, zijn huisvrouw. (Ryuerdts). In 1561/1562 verkoopt Claes Ryuerdts 11 pondematen land te Oosterlittens aan Hidde Lolckes en Hauck zijn huisvrouw; Hessel Ryurdts en zijn vrouw Lolck Tyercks Unia verkochten in 1569/1570 9 pondematen land te Oosterlittens (mede-eigenaar Hero Hille Jetlssn) aan Hidde Lolckes en zijn huisvrouw (H. R.

Op 13 mrt 1598 wordt er 10 pondematen land te Britswert, verhuurd door H. R. (in elk geval nu overleden),
Hij trouwde, minstens 25 jaar oud, in 1550 met de 24 of 25-jarige
9001 Houck Ryuerdtsdr NN, geboren in 1525. Houck is overleden vr 1598, ten hoogste 73 jaar oud.
Notitie bij Houck: Woonde in 1554 te Oosterlittens, Hennaarderadeel en in 1589 als weduwe te Harlingen

In 1561/1562 verkoopt Syuerdt Ryuerdtsen 16 pondematen land te Oosterlittens aan Hidde Lolckes en Hauck, zijn huisvrouw. (Ryuerdts). In 1561/1562 verkoopt Claes Ryuerdts 11 pondematen land te Oosterlittens aan Hidde Lolckes en Hauck zijn huisvrouw; Hessel Ryurdts en zijn vrouw Lolck Tyercks Unia verkochten in 1569/1570 9 pondematen land te Oosterlittens (mede-eigenaar Hero Hille Jetlssn) aan Hidde Lolckes en zijn huisvrouw (H. R.

Op 13 mrt 1598 wordt er 10 pondematen land te Britswert, verhuurd door H. R. (in elk geval nu overleden),
9004 Tyalle Sipckesz Fopma, geboren in 1520. Tyalle is overleden.
Hij trouwde met
9005 08 Onbekend. 08 is overleden.
9008 Johannes Hessels Rheen, geboren in 1519 in Lutkewierum. Johannes is overleden in 1593 in Workum, 73 of 74 jaar oud.
Notitie bij Johannes: boer op stapert te wommels,
Hij trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1540 met de 14 of 15-jarige
9009 Taets Hansdr Stapert, geboren in 1525 in Workum. Taets is overleden in 1612 in Workum, 86 of 87 jaar oud.
9010 Gosse Sakkersz Heringa, geboren in 1534 in Winsum. Gosse is overleden.
Hij begon een relatie met
9011 09 Onbekend. 09 is overleden.
9012 Harmen Frans Bockema, geboren in 1535. Harmen is overleden in 1588, 52 of 53 jaar oud.
Hij trouwde met
9013 Anna Doekles Cleiterp, geboren in 1535. Anna is overleden in 1590, 54 of 55 jaar oud.
9014 Sybrant Goffes Roorda, geboren in 1542 in Tzummarum. Sybrant is overleden in 1581 in Groningen, 38 of 39 jaar oud.
Hij trouwde, 17 of 18 jaar oud, in 1560 met de 29 of 30-jarige
9015 Teth Siptsdr Goslinga, geboren in 1530 in Warnswerd. Teth is overleden op 17-01-1600 in Franeker, 69 of 70 jaar oud.
9016 Pier Lyckles Lyklema a Nijeholt, geboren op 01-01-1523 in Nijeholtpade. Pier is overleden op 19-12-1610, 87 jaar oud.
Hij trouwde met
9017 Grietje Eyses Terwisga, geboren in 1530. Grietje is overleden op 10-03-1605, 74 of 75 jaar oud.
9020 Pier Gerlofs, geboren in 1535. Pier is overleden in 1601, 65 of 66 jaar oud.
Hij trouwde met
9021 Anne Taeckes, geboren in 1540. Anne is overleden in 1607, 66 of 67 jaar oud.
9380 Claes Willemsz Wassenaar, geboren omstreeks 1490 in Sassenheim. Claes is overleden omstreeks 1550 in sint Jacobiparochie, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Claes: Woonde op boerderij "Bloemterp" tegenover "Molenschot" Koudeweg-oostzijde, nr.
13 van floreenkohier.
Hij begon een relatie met
9381 Maertien Jacobsdr NN. Maertien is overleden.
9382 Laurijs Coster, geboren in 1500 in Vrouwenburen. Laurijs is overleden na 1547 in st Annaparochie, minstens 47 jaar oud.
Hij trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1530 in Vrouwenburen met de 29 of 30-jarige
9383 Arent tou Jansz van der Burch, geboren in 1500 in Vrouwenburen. Arent is overleden.
15360 Quirijn Robaert, geboren omstreeks 1492 in Rotterdam. Quirijn is overleden in 1547 in Rotterdam, ongeveer 55 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, in 1520 met de ongeveer 25-jarige
15361 Hillegonda NN, geboren omstreeks 1495. Hillegonda is overleden omstreeks 1540, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Hillegonda: vermoedelijk de oorsprong van de naam : van der Meer

Generatie 15 (stamoudgrootouders)

17998 Doecke Sippens, geboren in 1470 in Oosterend Hennaarderadeel. Doecke is overleden omstreeks 1511 in Oosterend Hennaarderadeel, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij Doecke: ook vermeld als geboren in 1460
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1495 met de 19 of 20-jarige
17999 Teth Syoerdts Ydtsma, geboren in 1475 in Oosterend Hennaarderadeel. Teth is overleden na 1511 in Oosterend Hennaarderadeel, minstens 36 jaar oud.
18002 Ryuerdt Lieuwes. Ryuerdt is overleden in 1561.
Hij trouwde met
18003 49 Onbekend, geboren in 1500. 49 is overleden.
18008 Sipcke Fopma, geboren in 1495. Sipcke is overleden.
Hij trouwde met
18009 10 Onbekend.
18016 Hessel lolckesz Rheen, geboren in 1475 in Rien. Hessel is overleden in 1540, 64 of 65 jaar oud.
Notitie bij Hessel: 2e huwelijk
Hij begon een relatie met
18017 Sibbel NN, geboren in 1490. Sibbel is overleden.
18020 Sacker Eelckes Heringa, geboren in 1505. Sacker is overleden op 01-03-1565 in Groningen, 59 of 60 jaar oud.
Hij trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 02-12-1532 met de 41 of 42-jarige
18021 Hil Binnerts Aebinge, geboren in 1490 in Hiljum. Hil is overleden in 1550 in Groningen, 59 of 60 jaar oud.
18024 Frans Andeles Bockema, geboren in 1510. Frans is overleden omstreeks 1544, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij Frans: eerste die zich Bockema noemt? Schepen te Bolsward
Hij trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1530 met de 19 of 20-jarige
18025 Rinck Everts, geboren in 1510. Rinck is overleden in 1550, 39 of 40 jaar oud.
18028 Goffe Sybrants Roorda, geboren in 1491 in Tzummarum. Goffe is overleden op 23-04-1559 in Franeker, 67 of 68 jaar oud.
Hij trouwde, 48 of 49 jaar oud, in 1540 met de 19 of 20-jarige
18029 Mechteld Maertens van Naerden, geboren in 1520. Mechteld is overleden.
18032 Lyckle Ebelens Lyklema a Nijeholt, geboren in 1490. Lyckle is overleden op 01-02-1538 in Wolvega, 47 of 48 jaar oud.
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1515 met de 24 of 25-jarige
18033 Johanna Piers, geboren in 1490. Johanna is overleden.
18034 Eyse Jan -Willems Terwisga, geboren in 1515. Eyse is overleden.
Hij trouwde met
18035 NN Mercksdr Roorda, geboren in 1510. NN is overleden.
18040 Gerlof Annes Donia, geboren in 1510. Gerlof is overleden in 1560 in Kimswerd, 49 of 50 jaar oud.
Notitie bij Gerlof: zelfde als nr 4276 in de kwartierstaat Sikkema
http://pwitteve.home.xs4all.nl/stamboom/
Hij trouwde met
18041 Taecke Heeres, geboren in 1515. Taecke is overleden.
Notitie bij Taecke: zelfde als nr 4277 in de kwartierstaat Sikkema
http://pwitteve.home.xs4all.nl/stamboom/
18760 Willem Stevensz Wassenaar, geboren omstreeks 1445 in Sassenheim. Willem is overleden in Sassenheim.
Hij trouwde met
18761 33 Onbekend. 33 is overleden.
30720 Cornelis Gerrits Robaert, geboren in 1465 in Rotterdam. Cornelis is overleden in 1521 in Rotterdam, 55 of 56 jaar oud.
Hij trouwde met
30721 11 Onbekend. 11 is overleden.

Generatie 16 (stamoudovergrootouders)

35998 Syurd Piers Ydtsma, geboren in 1435. Syurd is overleden in 1511 in Oosterend Hennaarderadeel, 75 of 76 jaar oud.
Notitie bij Syurd: 18-08-1450 benoemd als mederechter Hennaarderadeel en hechtte zijn zegel aan een koopbrief
Hij trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1470 in Oosterend , Hennaarderadeel met de 29 of 30-jarige
35999 46 Onbekend, geboren in 1440. 46 is overleden.
36004 Lieuwe NN. Lieuwe is overleden vr 1511.
Hij trouwde omstreeks 1490 met
36005 Styurdtsdr NN. Styurdtsdr is overleden.
36032 Lolcke Hesselsz Rheen, geboren in 1450 in Rien. Lolcke is overleden in 1500 in Rien, 49 of 50 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1479 met
36033 13 Onbekend. 13 is overleden.
36040 Eelcke Sasckes van Heringa, geboren in 1489 in Marssum. Eelcke is overleden in 1544, 54 of 55 jaar oud.
Hij trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1510 met de 24 of 25-jarige
36041 Lisk Hobbe Doeckesdr Rinia, geboren in 1485 in Blessum. Lisk is overleden.
36042 Binnert Feykes Aebinge, geboren in 1458 in Hiljum. Binnert is overleden in 1515, 56 of 57 jaar oud.
Hij trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1485 met
36043 His Doeckesdr Rinia. His is overleden in 1490.
Notitie bij His: Ze zou zijn geboren in 1464 maar dit kan niet ivm geboortedatum van de kinderen. Ook zou ze dan erg jong getrouwd zijn.
36048 Andela Hinnes, geboren in 1480. Andela is overleden in 1530, 49 of 50 jaar oud.
Notitie bij Andela: In 1508 burgemeester te Sneek
Hij trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1510 met de 24 of 25-jarige
36049 Syew NN, geboren in 1485. Syew is overleden in 1525, 39 of 40 jaar oud.
36056 Sybrant Goffes Roorda, geboren in 1465 in Tzummarum. Sybrant is overleden op 11-10-1555 in Leeuwarden, 89 of 90 jaar oud.
Notitie bij Sybrant: In 1505 in het register van edelen uit Hennaarderadeel. Hij is begraven in Anjum, Dongeradeel
Hij trouwde met
36057 Haring Heresdr Hottinga, geboren omstreeks 1480 in Wommels. Haring is overleden op 14-04-1539, ongeveer 59 jaar oud.
36058 Maerten Jacobs van Naerden, geboren in 1480. Maerten is overleden in 1556, 75 of 76 jaar oud.
Hij trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1510 in Leeuwarden met de 24 of 25-jarige
36059 Petronella Obrechtsdr van Zuylen, geboren in 1485. Petronella is overleden.
36064 Ebele Bennerts Lyklema a Nijeholt, geboren in 1460. Ebele is overleden.
Hij begon een relatie met
36065 14 Onbekend. 14 is overleden.
36068 Jan Willems Terwisga, geboren in 1490. Jan is overleden.
Hij begon een relatie met
36069 15 Onbekend. 15 is overleden.
36070 Merck Syrcksen Roorda, geboren in 1471. Merck is overleden.
Hij begon een relatie met
36071 Hylke NN, geboren in 1470. Hylke is overleden.
36080 Anne Pijbes, geboren in 1486. Anne is overleden.
Notitie bij Anne: Anne Pijbes was de zwager van "Grote Pier" gedeeltelijk eigenaar van Meyllsmastate to Kimswert, voogd van de kinderen van "Grote Pier" (Pier Gerlofs).Anne Pijbes was kerkvoogd in Kimswerd in 1521 en1547 en Pingjum in 1539.
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1513 met de ongeveer 23-jarige
36081 Tyedt Gerlofs Donia, geboren in 1490. Tyedt is overleden.
Notitie bij Tyedt: Tijdt was de zuster van Grote Pier
37520 Steven huygensz Wassenaar, geboren omstreeks 1410. Steven is overleden.
Hij trouwde met
37521 34 Onbekend.
61440 Gerrit Robaert, geboren in 1437 in Rotterdam. Gerrit is overleden in 1493 in Rotterdam, 55 of 56 jaar oud.
Hij trouwde met
61441 16 Onbekend. 16 is overleden.

Generatie 17 (stamoudbetovergrootouders)

71996 Pyr Werps Ydtsma, geboren in 1400 in Oosterend , Hennaarderadeel. Pyr is overleden in 1452 in Oosterend , Hennaarderadeel, 51 of 52 jaar oud.
Hij begon een relatie met
71997 47 Onbekend. 47 is overleden.
72010 Syurdt Piers, geboren in 1450 in Oosterend , Hennaarderadeel. Syurdt is overleden na 1511, minstens 61 jaar oud.
Hij trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1470 in Oosterend , Hennaarderadeel met
72011 50 Onbekend. 50 is overleden.
72064 Hessel lolckesz Rheen, geboren in 1420. Hessel is overleden.
Hij trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1450 in Rien met de 24 of 25-jarige
72065 Bauck Taeckesdr Bootsma, geboren in 1425. Bauck is overleden.
72080 Sascker Wigles van Heringa, geboren in 1458 in Rauwerd. Sascker is overleden op 21-05-1510, 51 of 52 jaar oud.
Notitie bij Sascker: tweede huwelijk
Hij trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1485 met de 41 of 42-jarige
72081 Tjets Oenesdr Juwsma, geboren in 1443 in Wirdum. Tjets is overleden in 1523 in Marssum, 79 of 80 jaar oud.
72082 Hobbe Doeckes Rinia, geboren in 1457 in Blessum. Hobbe is overleden in 1525, 67 of 68 jaar oud.
Hij trouwde met
72083 Riem Popma, geboren in 1460 in Winsum. Riem is overleden.
72084 Feycke Goffes Aebinge, geboren in 1422 in Hijum. Feycke is overleden in 1495 in Hijum, 72 of 73 jaar oud.
Hij trouwde met
72085 Eelck Eelckes van Jelmera, geboren in 1440 in Rauwerd. Eelck is overleden in 1499 in Hallum, Ferwerderadeel, 58 of 59 jaar oud.
72086 Hobbe Doeckes Rinia (dezelfde als 72082).
Hij trouwde met
72087 Riem Popma (dezelfde als 72083).
72096 Hinne NN, geboren in 1455. Hinne is overleden in 1500, 44 of 45 jaar oud.
Hij begon een relatie met
72097 27 Onbekend. 27 is overleden.
72112 Goffe Goffes Roorda, geboren in 1440 in Tzummarum. Goffe is overleden op 31-08-1506, 65 of 66 jaar oud.
Hij trouwde met
72113 Ymck Fredericksdr Hommema, geboren in 1440. Ymck is overleden op 09-01-1485, 44 of 45 jaar oud.
72114 Here Jarichs Hottinga, geboren in 1452 in Nijland. Here is overleden in 1502 in Wommels, 49 of 50 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1475 in Wommels met de ongeveer 20-jarige
72115 Tjets Harinxdr Harinxma van Donia, geboren in 1455 in Heeg. Tjets is overleden in 1540, 84 of 85 jaar oud.
72116 Jacob Maertens van Naerden, geboren in 1455 in Naarden. Jacob is overleden.
Hij begon een relatie met
72117 59 Onbekend. 59 is overleden.
72118 Obrecht van Zuylen. Obrecht is overleden.
Hij trouwde met
72119 60 Onbekend. 60 is overleden.
72128 Bennert Lyklema, geboren in 1425. Bennert is overleden.
Hij begon een relatie met
72129 18 Onbekend. 18 is overleden.
72136 Willem Terwisga, geboren in 1465. Willem is overleden.
Hij trouwde met
72137 19 Onbekend. 19 is overleden.
72140 Syrck Mercks Roorda, geboren in 1440. Syrck is overleden.
Hij trouwde met
72141 20 Onbekend. 20 is overleden.
72162 Gerlof Piers Donia, geboren in 1454 in Kimswerd. Gerlof is overleden vr 1510, ten hoogste 56 jaar oud.
Hij trouwde met
72163 Fookel Sybrandts Bonga, geboren in 1454 in Kimswerd. Fookel is overleden in 1525 in Bolsward, 70 of 71 jaar oud.
75040 Hughe Jacobs van Wassenaar, geboren omstreeks 1390. Hughe is overleden.
Hij begon een relatie met
75041 35 Onbekend.

Generatie 18 (edelouders)

143992 Werp Ydtsma, geboren in 1375. Werp is overleden.
Hij trouwde met
143993 48 Onbekend. 48 is overleden.
144128 Lolcke Hesselsz Rheen, geboren in 1385. Lolcke is overleden na 1420, minstens 35 jaar oud.
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1410 met de 14 of 15-jarige
144129 Jel Rispens, geboren in 1395. Jel is overleden na 1420, minstens 25 jaar oud.
144130 Taeke Bootsma, geboren in 1390. Taeke is overleden.
Hij begon een relatie met
144131 21 Onbekend. 21 is overleden.
144160 Wigle Riencks van Camstra, geboren in 1428 in Wirdum. Wigle is overleden in 1501 in Oosterwierum, 72 of 73 jaar oud.
Notitie bij Wigle: Wigle wordt ook genoemd op 28-6-1487 bij het verbond tussen delen van Westergo en Oostergo
Hij trouwde met
144161 Eelck Eelckes van Heringa, geboren in 1440 in Rauwerd. Eelck is overleden in 1499 in Hallum, Ferwerderadeel, 58 of 59 jaar oud.
144162 Oene Juws Juwsma, geboren in 1425 in Wirdum. Oene is overleden in 1482 in Wirdum, 56 of 57 jaar oud.
Hij trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1445 met de 28 of 29-jarige
144163 Lisck Douwesdr Harinxma, geboren in 1416 in Heeg. Lisck is overleden in 1501, 84 of 85 jaar oud.
144164 Doecke Hayes Rinia, geboren omstreeks 1430 in Blessum. Doecke is overleden op 02-02-1478 in Blessum, ongeveer 48 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1450 met de 22 of 23-jarige
144165 Lysck Pybesdr Siccama, geboren in 1427 in Herbaijum. Lysck is overleden in 1484 in Blessum, 56 of 57 jaar oud.
144168 Goffe Douwes Aebinge, geboren in 1395 in Hallum, Ferwerderadeel. Goffe is overleden.
Hij trouwde met
144169 Catharina Goffes Roorda, geboren in 1400 in Tzummarum.
144172 Doecke Hayes Rinia (dezelfde als 144164).
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1450 met de 22 of 23-jarige
144173 Lysck Pybesdr Siccama (dezelfde als 144165).
144224 Goffe Ruurts Roorda, geboren in 1416 in Tzummarum. Goffe is overleden in 1450 in Tzummarum, 33 of 34 jaar oud.
Notitie bij Goffe: staan 2 huwelijken waarvan 1 zeer twijfelachtig. Moet nog onderzocht
Hij begon een relatie met
144225 22 Onbekend. 22 is overleden.
144226 Frederick Hommes Hommema, geboren in 1415 in Dronrijp. Frederick is overleden op 26-11-1455 in Dronrijp, 39 of 40 jaar oud.
Hij trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1435 met de 14 of 15-jarige
144227 Etheke Tietesdr Hettinga, geboren in 1420 in Hommerts. Etheke is overleden in 1460, 39 of 40 jaar oud.
144228 Jarich Epesz Hottinga, geboren in 1425 in Nijland. Jarich is overleden op 25-05-1475 in Nijland, 49 of 50 jaar oud.
Notitie bij Jarich: grietman van Hennaarderadeel in 1450 en woonde toen in Wommels
Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1449 met de ongeveer 17-jarige
144229 Swob Douwesdr Sjaarda van Aylva, geboren omstreeks 1432 in Nijland. Swob is overleden in 1518, ongeveer 86 jaar oud.
144230 Haringh Douwes Harinxma van Donia toe Heeg, geboren in 1420 in Heeg. Haringh is overleden in 1478 in Heeg, 57 of 58 jaar oud.
Notitie bij Haringh: grietman Wymbritseradeel in 1460 en 1475
Hij trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1455 in Bolsward met de 24 of 25-jarige
144231 Popck Rienckdr Popma, geboren in 1430 in Oosterend, Terschelling. Popck is overleden in 1497 in Oosterend , Terschelling, 66 of 67 jaar oud.
144232 Maerten van Naerden. Maerten is overleden.
Hij trouwde met
144233 64 Onbekend. 64 is overleden.
144280 Merck Goffes Roorda, geboren in 1400. Merck is overleden in 1464, 63 of 64 jaar oud.
Hij trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1432 met de 25 of 26-jarige
144281 Ael Syrcksdr Donia, geboren in 1406 in Oosterend , Littenseradeel. Ael is overleden in 1464 in Nijland, 57 of 58 jaar oud.
144324 Pier Donia. Pier is overleden.
Hij trouwde met
144325 91 Onbekend. 91 is overleden.
144326 Sybrandt Doytesz Bonga, geboren in 1426 in Kimswerd. Sybrandt is overleden.
Notitie bij Sybrandt: leefde op de Bongastate te Kimswerd. Was een Schieringer
Hij trouwde met
144327 Wilsck Idsert Douma, geboren in 1430 in Kimswert. Wilsck is overleden.
150080 Jacob Barthoutsz van Wassenaar, geboren in 1348 in Sassenheim. Jacob is overleden.
Hij begon een relatie met
150081 36 Onbekend. 36 is overleden.

Generatie 19 (edelgrootouders)

288256 Hessel Rheen, geboren in 1360. Hessel is overleden.
Hij trouwde met
288257 23 Onbekend.
288258 Ocke Toe Rispens, geboren in 1370 in Oosterend, Littenseradeel. Ocke is overleden in te Oosterend, Littenseradeel.
Hij trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1399 in Bolsward met de 24 of 25-jarige
288259 Jetscke Bonga, geboren in 1374 in Oosterend, Littenseradeel. Jetscke is overleden.
288320 Rinck Pieters van Camstra, geboren in 1410 in Wirdum. Rinck is overleden op 13-06-1461 in Akmarijp, 50 of 51 jaar oud.
Hij trouwde met
288321 Tieth Keympesdr Unga, geboren in 1402 in Beers, Litterseradeel. Tieth is overleden in 1485, 82 of 83 jaar oud.
288322 Sascker Ritsckes van Jelmera, geboren in 1407 in Ballum, Ameland. Sascker is overleden in 1448, 40 of 41 jaar oud.
Hij trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1436 met de 31 of 32-jarige
288323 Ydt Tiaerdsdr Aylva, geboren in 1404 in Witmarsum. Ydt is overleden op 23-03-1473 in Rauwerd, 68 of 69 jaar oud.
288324 Juw hesselsz Juwsma Bottema, geboren in 1395 in Rinsumageest. Juw is overleden in 1455 in Rinsumageest, 59 of 60 jaar oud.
Hij begon een relatie met
288325 67 Onbekend. 67 is overleden.
288328 Haye Doeckes Rinia, geboren in 1405 in Blessum. Haye is overleden.
Hij trouwde met
288329 65 Onbekend. 65 is overleden.
288330 Pybe Attesz Sickema, geboren in 1380 in Herbaijum. Pybe is overleden in 1427 in Franeker, 46 of 47 jaar oud.
Notitie bij Pybe: 1426 mederechter in franekeradeel. Woont te Herbayum op Sickemastate
Hij trouwde, 39 of 40 jaar oud, in 1420 met de 33 of 34-jarige
288331 Catharina Wijbrandtsdr van Gerbranda, geboren in 1386 in Almenum, Harlingen. Catharina is overleden.
288336 Douwe Aebinge, geboren omstreeks 1380 in Blija, ferwerderadeel.
Hij begon een relatie met
288337 66 Onbekend. 66 is overleden.
288338 Goffe Johans Roorda, geboren in 1373 in Tzummarum. Goffe is overleden in 1416 in Tzummarum, 42 of 43 jaar oud.
Hij trouwde met
288339 Syts Douwesdr Aylva, geboren in 1375 in Witmarsum. Syts is overleden.
288344 Haye Doeckes Rinia (dezelfde als 288328).
Hij trouwde met
288345 65 Onbekend (dezelfde als 288329).
288346 Pybe Attesz Sickema (dezelfde als 288330).
Hij trouwde, 39 of 40 jaar oud, in 1420 met de 33 of 34-jarige
288347 Catharina Wijbrandtsdr van Gerbranda (dezelfde als 288331).
288448 Ruurt Goffes Roorda, geboren in 1390 in Tzummarum. Ruurt is overleden in 1442 in Sneek, 51 of 52 jaar oud.
Notitie bij Ruurt: hierna huwelijk met Foeck keimpesdr Unia
Hij trouwde met
288449 25 Onbekend. 25 is overleden.
288452 Homme Hommema, geboren in 1370. Homme is overleden op 13-07-1459, 88 of 89 jaar oud.
Notitie bij Homme: ook Humme Hummingha
Hij trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1390 met de 19 of 20-jarige
288453 Ymck Haringhsdr van Harixma, geboren in 1370 in Heeg. Ymck is overleden in 1459, 88 of 89 jaar oud.
288454 Tiete Idzerts Hettinga van Hiddema, geboren in 1396 in Hommerts. Tiete is overleden in 1474 in Hommerts, 77 of 78 jaar oud.
Notitie bij Tiete: tekende in 1420 verdrag tussen Schieringers en Vetkopers.In 1426 grietman van Wymbritseradeel. In 1459 genoemd in een charter.
Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1420 met de 15 of 16-jarige
288455 Etheke Epesdr Ockinga, geboren in 1404 in Burgwerd. Etheke is overleden in 1440, 35 of 36 jaar oud.
288456 Epe Jarichs Kee ( Ype Claeszn) Hottinga, geboren in 1405 in Franekeradeel. Epe is overleden op 23-03-1453 in Franekeradeel, 47 of 48 jaar oud.
Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1428 met de 22 of 23-jarige
288457 Foockel Goslicks Hottinga, geboren in 1405.
288458 Douwe Tjaerdts Aylva toe Sjaarda, geboren in 1415 in Witmarsum. Douwe is overleden in 1482 in Franeker, 66 of 67 jaar oud.
Notitie bij Douwe: Neemt na zijn huwelijk de naam Douwe Sjaerda aan. Sticht in 1449 met zijn vrouw het Sjaerdahuis
Hij trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1435 met de 19 of 20-jarige
288459 Edewert Sickes Sjaerda, geboren in 1415 in Franeker. Edewert is overleden op 08-11-1510, 94 of 95 jaar oud.
288560 Goffe Johans Roorda (dezelfde als 288338).
Hij trouwde met
288561 Syts Douwesdr Aylva (dezelfde als 288339).
288562 Syrck Harinx Harinxma, geboren in 1370 in Heeg. Syrck is overleden in 1460 in Oosterend, Littenseradeel, 89 of 90 jaar oud.
Notitie bij Syrck: Hij was bewoner van het Doniahus in Oostereind
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1395 met de 19 of 20-jarige
288563 Auck Benedictusdr Donia, geboren in 1375 in Oosterend, Littenseradeel. Auck is overleden.
288648 Popcke Donia, geboren in 1380. Popcke is overleden.
Hij trouwde met
288649 92 Onbekend. 92 is overleden.
288654 Idsert Janckes Douma, geboren in 1404. Idsert is overleden.
Hij trouwde met
288655 Gaets Foppes Popma, geboren in 1408. Gaets is overleden.
300160 Barthout Mourijnsz van Wassenaar, geboren omstreeks 1315.
Hij trouwde met
300161 37 Onbekend. 37 is overleden.

Generatie 20 (edelovergrootouders)

576518 NN Bonga, geboren in 1350. NN is overleden.
Hij trouwde, 64 of 65 jaar oud, in 1415 met
576519 24 Onbekend. 24 is overleden.
576640 Pieter Wigles van Camstra, geboren in 1390 in Goutum. Pieter is overleden in 1430 in Goutum, 39 of 40 jaar oud.
Hij trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1410 met de 19 of 20-jarige
576641 Syts Lousma, geboren in 1390. Syts is overleden op 18-04-1451, 60 of 61 jaar oud.
576642 Keympe Riencks Unga, geboren in 1378 in Ferwerderadeel. Keympe is overleden in 1440 in Beers, Littenseradeel, 61 of 62 jaar oud.
Hij trouwde met
576643 68 Onbekend.
576644 Ritscke van Jelmera, geboren in 1383 in Ternaard. Ritscke is overleden in 1450, 66 of 67 jaar oud.
Notitie bij Ritscke: Heer van Ameland en bezitter van Jelmerastate aldaar; ook bezitter van Donia te Hallum.

Hij testeerde op 17-1-1450 op Ameland (F.T.13 en EEE 2-519).

Zijn zoon Sascker is dan al overleden,maar zijn kleinzoons Romcke,Keympe en Haye erven,evenals zijn kleindochters Ael en Eelck.

Zie ook OFO IV-11 d.d.17-1-1450 en 13-3-1483 en GJB 1972-94.

Bron: Simon Wierstra.nl
Hij trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1405 met
576645 Tjemck NN. Tjemck is overleden.
576646 Tjaert Epes Aylva, geboren in 1385 in Witmarsum. Tjaert is overleden in 1450 in Witmarsum, 64 of 65 jaar oud.
Notitie bij Tjaert: Behoorde tot de vetkopers. Verdreef door een list de Hollanders uit Makkum in 1420. verkrijgt in 1420 het Sibaldagoed te Arum,
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1410 met de 21 of 22-jarige
576647 Swob Juws Juwinga, geboren in 1388 in Witmarsum. Swob is overleden in 1438, 49 of 50 jaar oud.
576648 Hessel Juws Juwsma, geboren in 1360 in Bolsward. Hessel is overleden in 1421 in Rinsumageest, 60 of 61 jaar oud.
Hij trouwde met
576649 Ebel Gossedr Sjaardema, geboren in 1370. Ebel is overleden.
576656 Doecke Rinia, geboren in 1380. Doecke is overleden.
Hij begon een relatie met
576657 69 Onbekend. 69 is overleden.
576660 Atte Harcozn Sickinghe, geboren in 1360 in Niehove, Zuidhorn. Atte is overleden in 1440 in Niehove, Zuidhorn, 79 of 80 jaar oud.
Hij trouwde met
576661 70 Onbekend. 70 is overleden.
576662 Wynandt Hobbeszn van Gerbranda, geboren in 1361 in Almenum, Harlingen. Wynandt is overleden in 1427 in Minnertsga, 65 of 66 jaar oud.
Notitie bij Wynandt: noemt zich later: Hermana
Hij trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1380 met de 19 of 20-jarige
576663 Syts Tziercksdr van Hermana, geboren in 1360 in Minnertsga. Syts is overleden in 1405 in Minnertsga, 44 of 45 jaar oud.
576676 Johan Ruurds Roorda, geboren in 1350 in Tzummarum. Johan is overleden.
Hij trouwde met
576677 26 Onbekend. 26 is overleden.
576678 Douwe van Aylva, geboren in 1340 in Witmarsum. Douwe is overleden in 1439 in Witmarsum, 98 of 99 jaar oud.
Notitie bij Douwe: ook vermeld als geboren 1325 en overleden 1420
Hij trouwde, 39 of 40 jaar oud, in 1380 met de 34 of 35-jarige
576679 Taetske NN, geboren in 1345. Taetske is overleden in 1422, 76 of 77 jaar oud.
Notitie bij Taetske: ook genoemd Tede
ook vermeld als geboren 1335
576688 Doecke Rinia (dezelfde als 576656).
Hij begon een relatie met
576689 69 Onbekend (dezelfde als 576657).
576692 Atte Harcozn Sickinghe (dezelfde als 576660).
Hij trouwde met
576693 70 Onbekend (dezelfde als 576661).
576694 Wynandt Hobbeszn van Gerbranda (dezelfde als 576662).
Hij trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1380 met de 19 of 20-jarige
576695 Syts Tziercksdr van Hermana (dezelfde als 576663).
576896 Goffe Ruurds Roorda, geboren in 1360 in Tzummarum. Goffe is overleden in 1445, 84 of 85 jaar oud.
Hij trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1395 met de 32 of 33-jarige
576897 Catharina Douwes Sjaardema, geboren in 1362 in Franeker. Catharina is overleden.
576906 Haringh Donia, geboren in 1323 in Heeg. Haringh is overleden in 1401 in Heeg, 77 of 78 jaar oud.
Hij trouwde, 46 of 47 jaar oud, in 1370 met de 34 of 35-jarige
576907 Jelck NN, geboren in 1335. Jelck is overleden.
576908 Idzert Tietes Hettinga, geboren in 1380 in Hommerts. Idzert is overleden in 1447 in Hommerts, 66 of 67 jaar oud.
Hij trouwde met
576909 62 Onbekend. 62 is overleden.
576910 Epe Lolles van Ockinga, geboren in 1376 in Burgwerd. Epe is overleden in 1420 in Burgwerd, 43 of 44 jaar oud.
Hij trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1404 met de 18 of 19-jarige
576911 Trijn Hesselsdr van Foppinga, geboren in 1385 in Burgwerd. Trijn is overleden in 1442 in Burgwerd-oldeklooster, Witmarsum, 56 of 57 jaar oud.
576912 Jarich van Kee. Jarich is overleden in 1430.
Hij trouwde met
576913 53 Onbekend. 53 is overleden.
576914 Goslick Heres Hottinga juwinga, geboren in 1380 in Bolsward. Goslick is overleden in 1434 in Bolsward, 53 of 54 jaar oud.
Hij trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1400 met de 19 of 20-jarige
576915 Ansck Juwsdr Juwinga, geboren in 1380 in Wirdum. Ansck is overleden.
576916 Tjaert Epes Aylva (dezelfde als 576646).
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1410 met de 21 of 22-jarige
576917 Swob Juws Juwinga (dezelfde als 576647).
577120 Johan Ruurds Roorda (dezelfde als 576676).
Hij trouwde met
577121 26 Onbekend (dezelfde als 576677).
577122 Douwe van Aylva (dezelfde als 576678).
Hij trouwde, 39 of 40 jaar oud, in 1380 met de 34 of 35-jarige
577123 Taetske NN (dezelfde als 576679).
577124 Haringh Donia (dezelfde als 576906).
Hij trouwde, 46 of 47 jaar oud, in 1370 met de 34 of 35-jarige
577125 Jelck NN (dezelfde als 576907).
577126 Benedictus Donia, geboren in 1350 in Oosterend, Littenseradeel. Benedictus is overleden.
Hij trouwde met
577127 Etteke NN, geboren in 1330 in Oosterend, Littenseradeel. Etteke is overleden.
577296 Benedictus Donia (dezelfde als 577126).
Hij trouwde met
577297 Etteke NN (dezelfde als 577127).
577308 Janke Douwes Douma, geboren in 1383. Janke is overleden in 1476, 92 of 93 jaar oud.
Hij trouwde met
577309 Eets Douwes Harinxma Donia, geboren in 1387. Eets is overleden.
577310 Foppe Riencks Popma, geboren in 1390. Foppe is overleden.
Notitie bij Foppe: Hij sluit op 21 mei 1482 een handels- en vriendschapsverdrag met koning Edward IV van Engeland. De gedachte is dat met "Paedsy" Paessens in het noorden van Friesland wordt bedoeld. Dat was in 1482-1483 en het was meteen de laatste maal dat de toen allang verouderde naam Wuxalia werd gebruikt
Hij trouwde met
577311 Wilsck Aedes Gerbranda. Wilsck is overleden.
600320 Mourijn Bartholmeusz van Wassenaar, geboren omstreeks 1295 in Sassenheim. Mourijn is overleden.
Hij trouwde met
600321 38 Onbekend. 38 is overleden.

Generatie 21 (edelbetovergrootouders)

1153280 Wigle Pyters van Camstra, geboren in 1365 in Firdgum. Wigle is overleden in Bolsward.
Hij begon een relatie met
1153281 71 Onbekend. 71 is overleden.
1153282 NN Lousma, geboren in 1370. NN is overleden.
Hij trouwde met
1153283 Frouck NN, geboren in 1370. Frouck is overleden.
1153284 Rienck Unga, geboren in 1340 in Leeuwarderadeel. Rienck is overleden in 1392 in Leeuwarderadeel, 51 of 52 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1378 in Ferwerderadeel met de ongeveer 28-jarige
1153285 Rixt Ammama, geboren in 1350 in Ferwerderadeel. Rixt is overleden.
1153292 Epe Douwes Aylva, geboren in 1360 in Witmarsum. Epe is overleden in 1410 in Witmarsum, 49 of 50 jaar oud.
Hij trouwde met
1153293 54 Onbekend. 54 is overleden.
1153294 Juw Juws Juwinga, geboren in 1360 in Bolsward. Juw is overleden op 29-08-1396, 35 of 36 jaar oud.
Notitie bij Juw: dezelfde als 1153834
Hij trouwde met
1153295 Wpka Doyem, geboren in 1360 in Marsum. Wpka is overleden.
Notitie bij Wpka: dezelfde als 1153835
1153296 Juw Hoytinga, geboren in 1340 in Bolsward. Juw is overleden.
Hij trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1360 met
1153297 72 Onbekend. 72 is overleden.
1153298 Gosse Douwes Sjaerda Sjaardema, geboren in 1335. Gosse is overleden.
Hij trouwde met
1153299 73 Onbekend. 73 is overleden.
1153320 Harco Hora Sickinghe, geboren in 1330 in Niehove, Zuidhorn. Harco is overleden.
Hij trouwde met
1153321 76 Onbekend. 76 is overleden.
1153324 Hobbe Doeckes van Gerbranda, geboren in 1335 in Almenum, Harlingen. Hobbe is overleden in Almenum, Harlingen.
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1360 met de 24 of 25-jarige
1153325 Tryn Feddekodr Wiarda, geboren in 1335 in Goutum. Tryn is overleden in Almenum, Harlingen.
1153326 Tzierck van Hermana, geboren in 1350 in Minnertsga. Tzierck is overleden.
Hij trouwde met
1153327 93 Onbekend. 93 is overleden.
1153352 Ruurd Roorda, geboren in 1325. Ruurd is overleden.
Notitie bij Ruurd: zelfde als 1154240
Hij trouwde met
1153353 Ath Jaersum, geboren in 1325 in Kubaard. Ath is overleden.
Notitie bij Ath: zelfde als 1154241
1153384 Harco Hora Sickinghe (dezelfde als 1153320).
Hij trouwde met
1153385 76 Onbekend (dezelfde als 1153321).
1153388 Hobbe Doeckes van Gerbranda (dezelfde als 1153324).
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1360 met de 24 of 25-jarige
1153389 Tryn Feddekodr Wiarda (dezelfde als 1153325).
1153390 Tzierck van Hermana (dezelfde als 1153326).
Hij trouwde met
1153391 93 Onbekend (dezelfde als 1153327).
1153792 Ruurd Roorda (dezelfde als 1153352).
Hij trouwde met
1153793 Ath Jaersum (dezelfde als 1153353).
1153794 Douwe Douwes Sjaardema, geboren in 1328 in Ftaneker. Douwe is overleden in Franeker.
Hij trouwde met
1153795 Catharina Franses Roorda, geboren in 1335 in Tzummarum. Catharina is overleden in 1418 in Franeker, 82 of 83 jaar oud.
1153812 Douwe Donia, geboren in 1303. Douwe is overleden.
Hij begon een relatie met
1153813 28 Onbekend. 28 is overleden.
1153816 Tiete Hettinga, geboren in 1345. Tiete is overleden.
Hij trouwde met
1153817 63 Onbekend. 63 is overleden.
1153820 Lolle Epes van Ockinga, geboren omstreeks 1351 in Witmarsum. Lolle is overleden omstreeks 1415 in Burgwerd-oldeklooster, Witmarsum, ongeveer 64 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, in 1375 met de ongeveer 20-jarige
1153821 Bauck Taekesdr van Camstra, geboren omstreeks 1355 in Firdgum. Bauck is overleden in 1420, ongeveer 65 jaar oud.
1153822 Hessel van Foppinga, geboren omstreeks 1353 in Dronrijp. Hessel is overleden in 1426, ongeveer 73 jaar oud.
Hij trouwde met
1153823 Rixt NN. Rixt is overleden.
1153828 Here Juws Hoytinga, geboren in 1360 in Nijland. Here is overleden in 1399 in Nijland, 38 of 39 jaar oud.
Hij trouwde met
1153829 Rienckdr NN, geboren in 1350 in Nijland. Rienckdr is overleden.
1153830 Juw Juws Juwinga (dezelfde als 1153294).
Hij trouwde met
1153831 Wpka Doyem (dezelfde als 1153295).
1153832 Epe Douwes Aylva (dezelfde als 1153292).
Hij trouwde met
1153833 54 Onbekend (dezelfde als 1153293).
1153834 Juw Juws Juwinga (dezelfde als 1153294).
Hij trouwde met
1153835 Wpka Doyem (dezelfde als 1153295).
1154240 Ruurd Roorda (dezelfde als 1153352).
Hij trouwde met
1154241 Ath Jaersum (dezelfde als 1153353).
1154248 Douwe Donia (dezelfde als 1153812).
Hij begon een relatie met
1154249 28 Onbekend (dezelfde als 1153813).
1154252 vader Donia, geboren in 1325. vader is overleden.
Hij begon een relatie met
1154253 29 Onbekend. 29 is overleden.
1154592 vader Donia (dezelfde als 1154252).
Hij begon een relatie met
1154593 29 Onbekend (dezelfde als 1154253).
1154616 Douwe Douma, geboren in 1351. Douwe is overleden.
Hij trouwde met
1154617 Foeck Fockema, geboren in 1355. Foeck is overleden.
1154620 Rienck Poppes Popma, geboren in 1370. Rienck is overleden.
Notitie bij Rienck: Hij sloot in 1443 namens Terschelling en verdrag met de stad Bremen
Hij trouwde met
1154621 Gaets NN. Gaets is overleden.
1200640 Bartholomeus 2 van Wassenaar, geboren in 1275.
Hij begon een relatie met
1200641 39 Onbekend. 39 is overleden.

Generatie 22 (edeloudouders)

2306560 Pyter Wigles van Camstra, geboren in 1340 in Wirdum. Pyter is overleden.
Hij trouwde met
2306561 74 Onbekend. 74 is overleden.
2306570 NN Ammama, geboren in 1330. NN is overleden.
Hij trouwde met
2306571 80 Onbekend. 80 is overleden.
2306584 Douwe Aylva, geboren in 1340 in Witmarsum. Douwe is overleden in 1439 in Witmarsum, 98 of 99 jaar oud.
Hij trouwde met
2306585 55 Onbekend. 55 is overleden.
2306590 NN van Doyem, geboren in 1320 in Franeker. NN is overleden.
Hij trouwde met
2306591 56 Onbekend. 56 is overleden.
2306596 Douwe Sickes Sjaerda Sjaardema, geboren in 1300. Douwe is overleden.
Hij trouwde met
2306597 75 Onbekend. 75 is overleden.
2306640 NN Sickingha, geboren in 1300 in Niehove, Zuidhorn. NN is overleden.
Hij trouwde met
2306641 77 Onbekend. 77 is overleden.
2306650 Feddeko Wiarda, geboren in 1310 in Goutum. Feddeko is overleden in 1370, 59 of 60 jaar oud.
Hij trouwde met
2306651 78 Onbekend. 78 is overleden.
2306704 Frans Goffes Roorda, geboren in 1300 in Tzummarum. Frans is overleden.
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1325 met
2306705 30 Onbekend. 30 is overleden.
2306768 NN Sickingha (dezelfde als 2306640).
Hij trouwde met
2306769 77 Onbekend (dezelfde als 2306641).
2306778 Feddeko Wiarda (dezelfde als 2306650).
Hij trouwde met
2306779 78 Onbekend (dezelfde als 2306651).
2307584 Frans Goffes Roorda (dezelfde als 2306704).
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1325 met
2307585 30 Onbekend (dezelfde als 2306705).
2307588 Douwe Sickes Sjaerda Sjaardema (dezelfde als 2306596).
Hij trouwde met
2307589 75 Onbekend (dezelfde als 2306597).
2307590 Frans Goffes Roorda (dezelfde als 2306704).
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1325 met
2307591 30 Onbekend (dezelfde als 2306705).
2307640 Epe Lolles van Ockinga, geboren in 1326 in Witmarsum. Epe is overleden.
Hij trouwde met
2307641 NN Douma. NN is overleden.
2307656 Juw Hoytinga, geboren in 1330. Juw is overleden.
Hij begon een relatie met
2307657 57 Onbekend. 57 is overleden.
2307662 NN van Doyem (dezelfde als 2306590).
Hij trouwde met
2307663 56 Onbekend (dezelfde als 2306591).
2307664 Douwe Aylva (dezelfde als 2306584).
Hij trouwde met
2307665 55 Onbekend (dezelfde als 2306585).
2307670 NN van Doyem (dezelfde als 2306590).
Hij trouwde met
2307671 56 Onbekend (dezelfde als 2306591).
2308480 Frans Goffes Roorda (dezelfde als 2306704).
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1325 met
2308481 30 Onbekend (dezelfde als 2306705).
2309240 Poppe Sjoerds Popma, geboren omstreeks 1352. Poppe is overleden in 1423, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Poppe: Poppe was heer (schout) van Terschelling net als zijn vader.. Hij pachtte het eiland van Filips van Bourgondie.
Hij trouwde met
2309241 86 Onbekend. 86 is overleden.
2401280 Jacob van Wassenaar tot Rosenburgh, geboren omstreeks 1248 in Sassenheim. Jacob is overleden.
Hij trouwde met
2401281 40 Onbekend. 40 is overleden.

Generatie 23 (edeloudgrootouders)

4613120 Wgle van Camstra, geboren in 1310 in Wirdum. Wgle is overleden.
Hij trouwde met
4613121 79 Onbekend. 79 is overleden.
4613192 Sicke Sjaardema, geboren in 1260 in Franeker. Sicke is overleden op 26-12-1345 in Warns, Nijefurd, 84 of 85 jaar oud.
Hij trouwde met
4613193 81 Onbekend. 81 is overleden.
4613280 Feyo Sickingha, geboren in 1275. Feyo is overleden.
Hij trouwde met
4613281 82 Onbekend. 82 is overleden.
4613408 Goffe Frans Roorda, geboren in 1270. Goffe is overleden.
Hij trouwde met
4613409 31 Onbekend. 31 is overleden.
4613536 Feyo Sickingha (dezelfde als 4613280).
Hij trouwde met
4613537 82 Onbekend (dezelfde als 4613281).
4615168 Goffe Frans Roorda (dezelfde als 4613408).
Hij trouwde met
4615169 31 Onbekend (dezelfde als 4613409).
4615176 Sicke Sjaardema (dezelfde als 4613192).
Hij trouwde met
4615177 81 Onbekend (dezelfde als 4613193).
4615180 Goffe Frans Roorda (dezelfde als 4613408).
Hij trouwde met
4615181 31 Onbekend (dezelfde als 4613409).
4616960 Goffe Frans Roorda (dezelfde als 4613408).
Hij trouwde met
4616961 31 Onbekend (dezelfde als 4613409).
4618480 Sjoerd Sjoerds Popma, geboren in 1325. Sjoerd is overleden.
Notitie bij Sjoerd: Op 27 augustus 1398 wordt Zijwaert Poppama als schout op Terschelling aangesteld door graaf Albrecht van Holland.
Hij begon een relatie met
4618481 87 Onbekend. 87 is overleden.
4802560 Bartholomeus 1 van Wassenaar, geboren in 1228 in Voorschoten. Bartholomeus is overleden in 1308, 79 of 80 jaar oud.
Hij trouwde met
4802561 NN Bleiswijk. NN is overleden.

Generatie 24 (edeloudovergrootouders)

9226384 Sickes Sjaardema, geboren in 1230 in Ijlst. Sickes is overleden.
Hij trouwde met
9226385 83 Onbekend. 83 is overleden.
9226816 Frans Goffes Roorda, geboren in 1235. Frans is overleden.
Hij trouwde met
9226817 32 Onbekend. 32 is overleden.
9230336 Frans Goffes Roorda (dezelfde als 9226816).
Hij trouwde met
9230337 32 Onbekend (dezelfde als 9226817).
9230352 Sickes Sjaardema (dezelfde als 9226384).
Hij trouwde met
9230353 83 Onbekend (dezelfde als 9226385).
9230360 Frans Goffes Roorda (dezelfde als 9226816).
Hij trouwde met
9230361 32 Onbekend (dezelfde als 9226817).
9233920 Frans Goffes Roorda (dezelfde als 9226816).
Hij trouwde met
9233921 32 Onbekend (dezelfde als 9226817).
9236960 Sjoerd Clazes Popma, geboren in 1290. Sjoerd is overleden.
Notitie bij Sjoerd: Sjoerd stichtte in 1330 een kapel te Oosterend op Terschelling, niet ver van zijn stins.
Hij trouwde met
9236961 88 Onbekend. 88 is overleden.
9605120 Dirk 1 van Wassenaar, geboren vr 1195 in Voorschoten. Dirk is overleden omstreeks 1279, minstens 84 jaar oud.
Notitie bij Dirk: ridder, heer van Wassenaar, Zwoer trouw aan graaf Willem
Hij trouwde, minstens 25 jaar oud, omstreeks 1220 met de ongeveer 23-jarige
9605121 Bertha van Rijswijk van Teijlingen, geboren omstreeks 1197. Bertha is overleden omstreeks 1279, ongeveer 82 jaar oud.

Generatie 25 (edeloudbetovergrootouders)

18452768 Sicco Sjaardema, geboren in 1200 in Ijlst. Sicco is overleden.
Hij begon een relatie met
18452769 84 Onbekend, geboren in 1200 in Ijlst. 84 is overleden.
18460704 Sicco Sjaardema (dezelfde als 18452768).
Hij begon een relatie met
18460705 84 Onbekend (dezelfde als 18452769).
18473920 Claes Elfs Popma, geboren in 1265. Claes is overleden.
Notitie bij Claes: De Graaf van Holland, Willem III van Beieren, beschouwde zichzelf als de wettige heer van Friesland en dus ook van Terschelling. Op 3 mei 1322 droeg hij Claes Elfszoon op om voor hem, de graaf, recht te spreken, de opgelegde boeten te innen en kortom alle rechten uit te oefenen die hem als graaf naar zijn mening toekwamen. Hij noemde hem zijn rechter en beval de inwoners en allen die er hun zaken kwamen doen behulpzaam te zijn.
Hij trouwde met
18473921 89 Onbekend. 89 is overleden.
19210240 Philips 1 van Wassenaar, geboren omstreeks 1145 in Voorschoten. Philips is overleden in 1223, ongeveer 78 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1165 met de ongeveer 20-jarige
19210241 Meilindes NN, geboren omstreeks 1145. Meilindes is overleden.
19210242 Arent van Rijswijk van Teijlingen. Arent is overleden.
Notitie bij Arent: van 1198 tot 1201 dapifer van Holland
Hij trouwde met
19210243 85 Onbekend. 85 is overleden.

Generatie 26 (edelstamouders)

36947840 Elf Popma, geboren omstreeks 1235. Elf is overleden.
Hij trouwde met
36947841 90 Onbekend. 90 is overleden.
38420480 Kerstant Doedenszn van Wassenaer ( alias Raephorst), geboren omstreeks 1110. Kerstant is overleden omstreeks 1189, ongeveer 79 jaar oud.
Hij trouwde met
38420481 41 Onbekend. 41 is overleden.

Generatie 27 (edelstamgrootouders)

76840960 Doede van Voorhout, geboren in 1080. Doede is overleden in 1161, 80 of 81 jaar oud.
Notitie bij Doede: alias Foranholte, alias Dudo de Furneholt, vermogend edelman
Hij trouwde met
76840961 42 Onbekend. 42 is overleden.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 13-11-2012 22:24