Kwartierstaat van Jan Rinse Wartena

Mijn grootvader Jan Rinse Wartena werd geboren 30-01-1897  op West -Terschelling
als zoon van de doopsgezinde  dominee Sjoerd Dirk August Wartena en  Aukje Henrietta Brouwer.
De familie verhuisde naar Veenwouden toen hij 3 jaar oud was.

De lagere schooltijd bracht hij door in Zutphen en de middelbare schooltijd  in Heerenveen.
Hij wilde aanvakelijk gaan varen net als zijn grootvader Jan Rinse Brouwer maar omdat zijn ogen
in de pubertijd veel slechter werden kon daar geen sprake van zijn.
Hij ging naar het Gymnasium en besloot daarna oude talen te gaan studeren in Leiden.

Hij ontmoette op de universiteit van Utrecht zijn toekomstige vrouw Bauck Jacoba Sikkema

Zij trouwden  op 16-08-1922 in Zwolle
Mijn grootvader  ging werken als leraar Latijn en Grieks aan het gymnasium  te Leiden

Na de oorlog werd hij  afgekeurd en verhuisden zij naar Stroe op de Veluwe waar ze reeds voor de oorlog een stuk grond hadden gekocht.
Hier hadden ze al een houten vakantiehuis gebouwd dat genoemd werd: De Toevlucht.
Om het pensioen van mijn opa aan te vullen gingen zij varkens, kippen en eenden houden. 
Een deel van de grond  bewerkten ze met boer Maas Bunt en pootten hier aardappels en zaaiden rogge.
De opbrengst werd gedeeld  Omdat mijn grootouders de grond beschikbaar stelden en boer Bunt het paard en de machines.
Op andere stukken plantten ze bomen.

Ik bewaar goede herinneringen aan de vakanties in Stroe. Vooral de gigantische zandbak die eigenlijk  niet meer was dan een bomkrater.
Er  was een krater die begroeid was met struiken en waar op de bodem  water stond. En dan was er nog de vuilnis krater.
Deze bomkraters waren het gevolg van de aanvallen die de Engelsen deden op het naastgelegen voertuigenkamp Wittenberg waar in de oorlog
natuurlijk Duitse tanks, pantserwagens en andere voertuigen stonden.
Mijn zus Mieke en ik hebben op dit 5 hectare grootte terrein leuk kunnen spelen. Helaas voor mijn broer Jan is dit geen jeugdherinnering omdat hij
pas 7 jaar na mij werd geboren en het terrein niet meer bestond omdat het werdt onteigend. De op en afritten van de E8 bij Stroe werden deels op het terrein aangelegd.
Mijn grootouders verhuisden naar Heemstede waar ze eerst een huis kochten in de Troelstralaan en later naar bejaardentehuis"de Heemhaven "vertrokken.
Uiteindelijk vestigden ze zich in huize Mooiland in Heelsum waar ook zijn ouders hun laatste jaren hebben doorgebracht.

Onlangs ontdekte ik dat de families Wartena en Sikkema niet alleen verwant zijn door het huwelijk van mijn grootouders.
In 1510 werd geboren Gerlof Annes Donia. Hij was een oomzegger van Pier Gerlofs Donia oftewel Grote Pier.
Twee van de zoons van Gerlof Annes en zijn vrouw Taecke Heeres spelen een rol in beide kwartierstaten.
De lijn volgend van zoon Pier naar het heden kom je uit bij Sjoerd Ruurds Wartena geboren 1818 geneesheer en vroedmeester te Grouw.
Doe je hetzelfde van zoon Romcke dan kom je uit bij Tieth Cornelis Siccama geboren 1680

Peter Witteveen

Voor een grafische versie van de kwartierstaat:
http://pwitteve.home.xs4all.nl/wartena/grafisch.html
Voor een tekstversie: http://pwitteve.home.xs4all.nl/wartena/tekst.html

Voor vragen, suggesties, correcties enz: pwitteve@xs4all.nl

JRW met kruiwagen
JRW met kruiwagen, ouders en grootouders
JRW leert Lopen
JRW leert lopen
JRW ongeveer 10 jaar
JRW ongeveer 10 jaar oud
JRW met ouders
JRW met zijn ouders
Jan Rinse en Bauck in Leiden
Jan Rinse en Bauck in hun achtertuin in Leiden
JRW als leraar
JRW tijdens zijn loopbaan als leraar
thuis in leiden
Thuis in Leiden met schoonvader Dr L. Sikkema  en oudste zoon Bert
jan rinse en Bauck in Stroe  
Op latere leeftijd in Stroe
76 jaar oud
Jan Rinse Wartena 76 jaar oud
vader SDA Wartena
Vader Sjoerd Dirk August Wartena 1890
  Moeder Aukje
Moeder Aukje Henriétta Brouwer
 opa Sjoerd Wartena
Opa Sjoerd Wartena
Oma Antje Scháfer
Oma  Anette Scháfer