Kwartierstaat van Bauck Jacoba Sikkema


Bauck Jacoba Sikkema  groeide op als dochter van Lammert Sikkema (dorpsdokter in Groningen)  en Aleida Sinnighe Damsté.
Ze studeerde biologie aan de universiteit van Utrecht waar ze haar toekomstige man Jan Rinse Wartena ontmoette..
Zij trouwden  op 16-08-1922 in Zwolle
Mijn grootvader Jan Rinse Wartena ging werken als leraar Latijn en Grieks aan het gymnasium  te Leiden

Na de oorlog werd hij  afgekeurd en verhuisden zij naar Stroe op de Veluwe waar ze reeds voor de oorlog een stuk grond hadden gekocht.
Hier hadden ze al een houten vakantiehuis gebouwd dat genoemd werd: De Toevlucht.
Om het pensioen van mijn opa aan te vullen gingen zij varkens, kippen en eenden houden. 
Een deel van de grond  bewerkten ze met boer Maas Bunt en pootten hier aardappels en zaaiden rogge.
De opbrengst werd gedeeld  Omdat mijn grootouders de grond beschikbaar stelden en boer Bunt het paard en de machines.
Op andere stukken plantten ze bomen.

Ik bewaar goede herinneringen aan de vakanties in Stroe. Vooral de gigantische zandbak die eigenlijk  niet meer was dan een bomkrater.
Er  was een krater die begroeid was met struiken en waar op de bodem  water stond. En dan was er nog de vuilnis krater.
Deze bomkraters waren het gevolg van de aanvallen die de Engelsen deden op het naastgelegen voertuigenkamp Wittenberg waar in de oorlog
natuurlijk Duitse tanks, pantserwagens en andere voertuigen stonden.
Mijn zus Mieke en ik hebben op dit 5 hectare grootte terrein leuk kunnen spelen. Helaas voor mijn broer Jan is dit geen jeugdherinnering omdat hij
pas 7 jaar na mij werd geboren en het terrein niet meer bestond omdat het werdt onteigend. De op en afritten van de E8 bij Stroe werden deels op het terrein aangelegd.

Onlangs ontdekte ik dat de families Wartena en Sikkema niet alleen verwant zijn door het huwelijk van mijn grootouders.
In 1510 werd geboren Gerlof Annes Donia. Hij was een oomzegger van Pier Gerlofs Donia oftewel Grote Pier.
Twee van de zoons van Gerlof Annes en zijn vrouw Taecke Heeres spelen een rol in beide kwartierstaten.
De lijn volgend van zoon Pier naar het heden kom je uit bij Sjoerd Ruurds Wartena geboren 1818 geneesheer en vroedmeester te Grouw.
Doe je hetzelfde van zoon Romcke dan kom je uit bij Tieth Cornelis Siccama geboren 1680


Peter Witteveen

Voor een grafische versie van de kwartierstaat: http://pwitteve.home.xs4all.nl/stamboom/bjsikkema.html

Voor een tekstversie: http://pwitteve.home.xs4all.nl/stamboom/sikkema_text.html

Voor vragen, suggesties, correcties enz: pwitteve@xs4all.nl

Bauck J Sikkema 13jaar
Bauck Jacoba Sikkema 13 jaar
Bauck Jacoba Sikkema 38 jaar
Bauck Jacoba Sikkema 38 jaar
Echtgenoot Jan Rinse Wartena 40 jaar
 Jan Rinse Wartena 40 jaar

Vader Lammert Sikkema 17 jaar
Vader Lammert Sikkema 17 jaar
Lammert Sikkema
Lammert Sikkema
Moeder Aleida Sinninghe Damsté 15 jaar
 Aleida Sinninghe Damsté 15 jaar
Aleida Sinninghe Damsté
Aleida Sinninghe Damsté
Opa Kornelis L Sikkema
Opa Kornelis L Sikkema
Oma Joukje F Reitsma
Oma Joukje F Reitsma
Opa Jacobus Sinninghe Damsté
Opa Jacobus Sinninghe Damsté
Oma Bauckje U Draaisma de Vries
Oma Bauckje U Draaisma de Vries